Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


21. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia

W 2013 roku w Młodzieżowym Domu Kultury Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 odbywa się cykl 5 sobotnich turniejów szachowych „Otwarte Mistrzostwa Wrocławia” dla młodzików do lat 9 (Grupa „C” - urodzeni w 2004 roku i młodsi), do lat 11 (Grupa „B” - urodzeni w 2002 roku i młodsi) i do lat 14 (Grupa „A” - urodzeni w 1999 roku i młodsi).

 I turniej 16. 02. 2013
 II turniej 27. 04. 2013
 III turniej 25. 05. 2013
 IV turniej 26. 10. 2013
 V turniej 23. 11. 2013 i wręczenie nagród rocznych za cykl 5 turniejów

 Tempo gry: po 15 minut na rozegranie partii dla każdego gracza.
 W każdym turnieju (kojarzenie systemem szwajcarskim) każdy uczestnik zagra 7 partii.
 Wszystkie turnieje mają podział na osobne grupy rozgrywek dla poszczególnych kategorii wiekowych, jednak, gdy do grupy wiekowej zgłosi się poniżej 12 uczestników, to zostanie ona połączona z inną grupą.
 Turniej dla grupy, do której do godz. 9.30 zgłosi się co najmniej 12 dziewcząt i co najmniej 12 chłopców, zostanie rozegrany w osobnych grupach turniejowych dla dziewcząt i chłopców.
 Każda z grup ma osobną dla chłopców i dziewcząt klasyfikację roczną, do której wlicza się sumę punktów zdobytych przez zawodnika w czterech najlepiej rozegranych turniejach.
 Dobrowolna składka - 10 zł - w każdym turnieju na zakup upominków dla wszystkich uczestników
 Wszyscy zawodnicy otrzymują upominki, a najlepsi również dyplomy zaraz po zakończeniu rozgrywek.
 Za 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji rocznej (wśród dziewcząt i chłopców) zostaną wręczone medale.
 We wszystkich turniejach startować mogą również uczestnicy spoza Wrocławia.
 Dozwolona jest gra w starszej grupie wiekowej w każdym turnieju (dotyczy to wszystkich grup OMW).

Orientacyjny program sobotnich turniejów szachowych OMW dla młodzików:
Godz. 9.00 – 9.30 – zgłoszenia do zawodów (spóźnieni grają od 2 rundy)
Godz. 9.40 – 9.50 – ogłoszenie list startowych i kojarzeń I rundy
Godz. 9.50 – 9.55 – otwarcie zawodów Godz. 12.20 – 12.50 – V runda
Godz. 9.55 – 10.25 – I runda Godz. 12.55 – 13.25 – VI runda
Godz. 10.35 – 11.05 – II runda Godz. 13.30 – 14.00 – VII runda
Godz. 11.10 – 11.40 – III runda Zakończenia zawodów – bezpośrednio po ostatniej partii w grupie – dwie
Godz. 11.45 – 12.15 – IV runda. pierwsze grupy w sali nr 7 (poczekalnia), zaś ostatnia w sali nr 9 (sala gry).

 Organizatorem turniejów szachowych OMW dla młodzików jest MUKS MDK Śródmieście Wrocław.
 Wszelkie zapytania dotyczące tych turniejów należy kierować na adres: robert.korpalski@wp.pl
 Dla rodziców oraz dla dzieci oczekujących na rozegranie kolejnych partii organizatorzy udostępniają salę klubową, w której wyświetlane są filmy dla dzieci i można tam wypić gorące napoje, zakupić sprzęt szachowy i specjalistyczną literaturę (oferta sklepiku www.lukachess.com).
 Prosimy o zgłoszenia (najpóźniej na 2 dni przed turniejem) na adres: robert.korpalski@wp.pl lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.muks.vel.pl lub www.chessarbiter.com.
 Wyniki turniejów zamieszczane będą na stronie www.omw.wroc.pl, zaś wyniki i kolejne komunikaty oraz zestawienia roczne prezentowane będą na stronie www.muks.vel.pl.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021