Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


21. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia
w szachach dla dzieci

W 2013 roku w Młodzieżowym Domu Kultury Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5 odbywa się cykl 5 sobotnich turniejów szachowych „Otwarte Mistrzostwa Wrocławia” dla dzieci do lat 8 (Grupa „D” - urodzeni w 2005 rok), do lat 7 (Grupa „E” - urodzeni w 2006 roku) i do lat 6 (Grupa „F” - urodzeni w 2007 roku i młodsi).

 I turniej 23. 02. 2013
 II turniej 23. 03. 2013
 III turniej 18. 05. 2013
 IV turniej 19. 10. 2013
 V turniej 16. 11. 2013 i wręczenie nagród rocznych za cykl 5 turniejów

 Tempo gry: po 15 minut na rozegranie partii dla każdego gracza.
 W każdym turnieju (kojarzenie systemem szwajcarskim) każdy uczestnik zagra:
7 partii grupa do lat 8, 6 partii - do lat 7, 5 partii - do lat 6.
 Każda z grup ma osobną dla chłopców i dziewcząt klasyfikację roczną, do której wlicza się sumę punktów zdobytych przez zawodnika w czterech najlepiej rozegranych turniejach.
 Dobrowolna składka - 5 zł - w każdym turnieju na zakup upominków dla wszystkich uczestników.
 Wszyscy zawodnicy otrzymują upominki, a najlepsi również dyplomy - zaraz po zakończeniu rozgrywek.
 Za 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji rocznej (wśród dziewcząt i chłopców) zostaną wręczone medale.
 We wszystkich turniejach startować mogą również uczestnicy spoza Wrocławia.
 Dozwolona jest gra w starszej grupie wiekowej w każdym turnieju (dotyczy to wszystkich grup OMW).

Orientacyjny program sobotnich turniejów szachowych OMW dla dzieci:
Godz. 9.00 – 10.00 – potwierdzenie zgłoszenia do zawodów
Godz. 10.15 – 10.25 – ogłoszenie list startowych i kojarzeń I rundy
Godz. 10.30 – otwarcie zawodów
Godz. 10.40 – 11.10 – I runda
Godz. 11.20 – 11.50 – II runda
Godz. 12.00 – 12.30 – III runda Zakończenia zawodów – bezpośrednio po ostatniej partii w grupie – dwie
Godz. 12.40 – 13.10 – IV runda pierwsze grupy w sali nr 7 (sala klubowa), zaś ostatnia w sali nr 9 (sala gry).
Godz. 13.20 – 13.50 – V runda
Godz. 14.00 – 14.30 – VI runda (grupy D,F)
Godz. 14.40 – 15.10 – VII runda (grupa D)

Organizatorem turniejów szachowych OMW dla dzieci jest MUKS MDK Śródmieście Wrocław.
 Wszelkie zapytania dotyczące tych turniejów należy kierować na adres: pakruk@op.pl
Dla rodziców oraz dla dzieci oczekujących na rozegranie kolejnych partii organizatorzy udostępniają salę klubową, w której wyświetlane są filmy dla dzieci i można tam wypić gorące napoje i ewentualnie zakupić sprzęt szachowy i specjalistyczną literaturę Prosimy o zgłoszenia (najpóźniej na 2 dni przed turniejem) na adres: pakruk@op.pl lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.muks.vel.pl lub www.chessarbiter.com.
 Wyniki turniejów zamieszczane będą na stronie www.omw.wroc.pl, zaś wyniki i kolejne komunikaty oraz zestawienia roczne prezentowane będą na stronie www.muks.vel.pl.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021