Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat turnieju Zima z Szachami 23.02.2013I. ORGANIZATORZY

Klub Szachowy Gryf Szczecin

Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. MECENAT

-Lesław Siemaszko - fundator nagród finansowych w turniejach,

-Real sp z o.o. i sp komandytowa ul. Ku Słońcu; Społem PSS ul. Krasińskiego – fundatorzy upominków dla uczestników.

III. PATRONAT MEDIALNY

-Kurier Szczeciński

IV. TERMIN I MIEJSCE

-Rozgrywki odbędą się 23.02.2013 r. w Domu Kulty SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2.

V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

-Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:

--Grupa A OPEN - dla wszystkich chętnych bez względu na posiadaną kategorię szachową;

--Grupa B – dla dzieci do lat 12 posiadających maksymalnie IV kategorię szachową lub ranking do 1400 (kryteria te obowiązują tylko w momencie przystąpienia do rozgrywek). Dzieci do lat 8 bez ograniczeń rankingowych.

-Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund. W przypadku niskiej frekwencji dopuszcza się rozegranie zawodów systemem rundowym (kołowym).

Kojarzenie komputerowe, tempo gry: zegary elektroniczne 10+5.

VI. Zgłoszenia

-Aby uniknąć opóźnień, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza i punktualne punktualne przybycie na salę gry.

--Zgłoszenia dla grupy A OPEN www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_621/

--zgłoszenia dla grupy B www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_622/

--możliwość zgłoszeń przez SMS pod nr 666-247-147 zawierający grupę/imię i nazwisko/rok urodzenia/kategorię/klub lub miasto. Osoby posiadające aktualne dane w Centralnym Rejestrze PZSzach mogą wpisać samo imię i nazwisko oraz nr ID-CR

-potwierdzenie udziału i zgłoszenia dodatkowe w dniu zawodów 23.02.2013r. w godz. 9.15 – 9.45

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

-20 zł - wszyscy uczestnicy w wieku od 18 do 65 lat,

-15 zł - zawodnicy urodzeni w 1948 i starsi, juniorzy do lat 18,

członkowie KSz Gryf Szczecin(składki) i uczestnicy zajęć w DK Wspólny Dom otrzymują 5 zł zniżki

IX. NAGRODY

Grupa OPEN

-I m-ce Puchar + 600 zł; II m-ce 500 zł; III m-ce 400 zł; IV m-ce 200 zł; V m-ce 100 zł; VI m-ce 100 zł; najlepszy junior 100 zł,

-nagrody rzeczowe lub finansowe dla najlepszych: juniora i juniorki do lat 15 oraz najlepszego zawodnika z rankingiem polskim do 1600

-nagrody dodatkowe rzeczowe lub finansowe w wybranych przez organizatora klasyfikacjach(preferowane grupy licznie reprezentowane) zostaną ogłoszone po 2 rundzie.

Grupa B

-I m-ce Puchar + nagroda rzeczowa

-Nagrody rzeczowe za miejsca II-III oraz najlepszego zawodnika i zawodniczki do lat 8

-Upominki dla najlepszych do lat 8

-Dyplomy, łakocie i napoje dla wszystkich uczestników.


W/w nagrody nie są łączone, tzn. zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Zasada ta nie obowiązuje dla nagród specjalnych.

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają.

X. KLASYFIKACJE

-W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu "4 PORY ROKU" zgodnie z regulaminem.

-W poszczególnych turniejach uczestnicy grupy A gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej „GRAND PRIX WYBRZEŻA” zgodnie z regulaminem tych rozgrywek.

XI. UWAGI KOŃCOWE

-Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie https://docs.google.com/file/d/0B8MD3u4uBlxNc2JNMUZYbE50eW8/edit?usp=sharing

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021