Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MIĘDZYNARODOWE XXI SZACHOWE
MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW
o Puchar Przewodniczącego
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Łagów, 27 luty – 2 marzec 2013 roku
1.Termin i miejsce:
· 27 luty – 2 marzec 2013 roku,
· Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie, ul. Chrobrego 10, tel. 68 3412509,
dojazd: http://www.lesnik.ta.pl
2.Organizatorzy:
· RDLP Zielona Góra – http://www.zielonagora.lasy.gov.pl
· Nadleśnictwo Bytnica – http://www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl
· Związek Leśników Polskich w RP – http://www.zwiazek.lesnikow.polskich.pl
3. Kontakt:
· Kierownik turnieju – Piotr Niemiec (Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica), tel. 0600
900815, piotr.niemiec@zielonagora.lasy.gov.pl
· Sprawy organizacyjne: Mariusz Kudlak: tel. 0604 941344 lub 068 3915682,
mariusz.kudlak@zielonagora.lasy.gov.pl
· Zgłoszenia: Hanna Krych, tel. 022 8234059, zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl
4. Uczestnicy:
· Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy PGL Lasy Państwowe, Parków
Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej, pracownicy naukowi i studenci wydziałów leśnych wyŜszych uczelni,
nauczyciele i uczniowie szkół leśnych, pracownicy firm wspomagających i trwale
kooperujących z jednostkami PGL LP posiadający wykształcenie leśne, emeryci i
renciści LP, inne osoby dopuszczone w trybie nadzwyczajnym przez organizatora, którzy
dokonają zgłoszenia i opłaty w sposób przewidziany w piśmie przewodnim ZLP w RP.
· Turniej Szachów Błyskawicznych ma charakter otwarty.
2
5. Zapisy do XXI Mistrzostw Polski Leśników poprzez ZLP w RP:
· do 15 lutego 2013 roku,
· zgłoszenia pisemnie pocztą, faksem bądź pocztą elektroniczną,
· adres: Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, tel. i fax 022 8234059, e-mail:
zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl
· opłata 500 zł, w przypadku przyjazdu w dniu 28 lutego 2013 roku – 410 zł,
· nr konta bankowego: 29 1160 2202 0000 0000 2685 7157,
· ilość miejsc do 60 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
6. System rozgrywek - regulamin:
· Wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie.
· Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
· Tempo gry 30 minut gry na partię dla zawodnika.
· Przeprowadzona zostanie klasyfikacja druŜynowa. DruŜyna składa się z 2 lub 3
zawodników. Składy druŜyn przyjmowane są w trakcie odprawy technicznej.
W końcowej klasyfikacji druŜyny liczy się punktacja 2 zawodników z największą liczbą
punktów.
· W przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza:
~ średni Bucholz,
~ Bucholz,
~ progres,
~ większa liczba zwycięstw,
~ wynik bezpośredni,
~ losowanie.
· W klasyfikacji druŜynowej w przypadku równej ilości punktów decyduje wyŜsze miejsce
zawodnika w klasyfikacji indywidualnej.
· Odprawa techniczna 28 lutego 2013 roku o godzinie 8:45.
· W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego
PZSzach. W sprawach spornych decyzję podejmuje sędzia główny.
· Zawody zabezpiecza pod względem obsługi sędziowskiej zespół sędziowski w składzie:
Arkadiusz Wiśniewski – sędzia główny (sędzia klasy centralnej) oraz Grzegorz Zabawski
– sędzia rundowy (sędzia okręgowy), „Chess Panda” e-mail: arycja@poczta.onet.pl,
· W przypadku raŜąco niewłaściwego zachowania na sali gier sędziemu głównemu
przysługuje prawo stosowania wszystkich środków dyscyplinujących.
· Na sali gier obowiązuje zakaz palenia, spoŜywania napojów i posiłków oraz korzystania
z telefonów komórkowych.
· Regeneracja sił i gry towarzyskie odbędą się w sali klubowej.
· Osoby pracujące w LP i będące w słuŜbie leśnej zobowiązane są podczas uroczystego
otwarcia i zakończenia mistrzostw do wystąpienia w mundurach.
7. Strona internetowa Międzynarodowych XXI Szachowych Mistrzostw Polski Leśników:
· http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/web/bytnica/21mpl - oficjalna strona zawodów
3
8. Program Mistrzostw:
27 luty (środa)
· od godz. 15:00 przyjazd zawodników
· godz. 18:00-22:00 kolacja
2
8 luty (czwartek)
· godz. 7:45-8:30 – śniadanie
· godz. 8:45-9:00 – odprawa techniczna
· godz. 9:00-9:15 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski Leśników
· godz. 9:30-10:30 – I runda
· godz. 10:45-11:45 – II runda
· godz. 12:00-13:00 – III runda
· godz. 13:15-14:15 – obiad
· godz. 14:30-15:30 – IV runda
· godz. 15:45-16:45 – V runda
· godz. 17:00-18:00 – VI runda
· godz. 18:30-19:30 – kolacja
· godz. 20.00 – Otwarty Turniej Szachów Błyskawicznych o Puchar Dyrektora RDLP
Zielona Góra.
1 marzec (piątek)
· godz. 8:00-8:45 – śniadanie
· godz. 9:00-10:00 – VII runda
· godz. 10:15-11:15 – VIII runda
· godz. 11:30-12:30 – IX runda
· godz. 12:45-13:45 – obiad
· godz. 14:00-18:00 – wycieczka: zwiedzanie zespołu klasztornego opactwa cysterskiego
w ParadyŜu oraz bunkrów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień, przejazd przy pomniku
Chrystusa Króla w Świebodzinie
· godz. 19:00-1:00 – uroczysta kolacja
2 marzec (sobota)
· godz. 8:15-9:00 – śniadanie
· godz. 9:15-10:15 – X runda
· godz. 10:30-11:30 – XI runda
· godz. 12:30-13:15 – uroczysta ceremonia zakończenia Mistrzostw Polski Leśników
· godz. 13:30-14:15 – obiad
· godz. 14:15 – wyjazd uczestników.
Organizatorzy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021