Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin
Turnieju z cyklu Grand Prix Lubelszczyzny
2013 o Puchar Wójta Gminy Chodel.

CEL IMPREZY:
• popularyzacja „królewskiej gry” promocja Chodla oraz regionu,
• propagowanie szachów wśród dzieci i dorosłych,
• stworzenie dzieciom możliwości rywalizacji sportowej,
• zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
• wzajemne poznanie się dzieci z różnych ośrodków szachowych,
• umożliwienie wzięcia udziału w zawodach sportowych osobom niepełnosprawnym,
• wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego,
• poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów,
• uzyskanie rankingu międzynarodowego FIDE w szachach szybkich,

ORGANIZATORZY:
UG CHODEL, KS „SYGNAŁ” CHODEL, SZKOŁA PODSTAWOWA w CHODLU

TERMIN, MIEJSCE, ZAPISY
03 marca 2013 r. (niedziela) SZKOŁA PODSTAWOWA w CHODLU Godz. 9.00 – 9.40
ZGŁOSZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_158/
E-MAIL: organizatora pkrzyzanek1@gmail.com lub na sędziego zbyszek.pyda@gmail.com
TEL. 603270412 (Piotr Krzyżanek) lub 604084134 (Zbigniew Pyda)

ROZPOCZĘCIE I RUNDY godz. 10.00

WPISOWE
Dla zgłoszonych wcześniej za pośrednictwem Chessarbiter do 01.03.2013: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_158/
Juniorzy 2003 i młodsi– 10 zł, Pozostali – 20 zł,
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, organizator przygotowuje poczęstunek.
Dla zgłaszających się bezpośrednio w dniu zawodów wpisowe jak wyżej, podwyższone o 5 zł
W przypadku zawodników z jednej rodziny, 3 i każdy następny bez wpisowego, dot. zawodników Lubelszczyzny.
Zawodnicy z gminy Chodel zwolnieni z wpisowego.

NAGRODY
OPEN:
I miejsce – 400,00zł
II miejsce –300,00 zł
III miejsce – 200,00 zł
IV miejsce – 150,00 zł
V miejsce – 120,00zł
VI miejsce – 100,00 zł
VII miejsce – 70,00 zł
VIII miejsce – 70,00 zł
NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANA w TURNIEJU KOBIETA:
- 70,00 PLN (dyplom + puchar)
W KATEGORIACH JUNIORÓW I JUNIOREK do lat 10 i 14:
1 miejsce (dyplom + puchar + nagroda rzeczowa)
2 i 3 miejsce (dyplom + nagroda rzeczowa)
4 - 6 miejsce wg możliwości (dyplom + upominki)

INNE USTALENIA ORGANIZACYJNE
- Organizator będzie prowadził odrębną klasyfikację zawodników z terenu Gminy Chodel.
- Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego..
Prosimy o zabranie z sobą w miarę możliwości ochraniaczy (jednorazówki szpitalne) na obuwie lub obuwia zamiennego.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021