Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turnieje Wrocławskiego Krasnala 2013

1. Organizatorzy
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o.
Web-Knight Aleksander Sokólski

2. Miejsce rozgrywek
Klub Szachowy Polonia Wrocław
ul. Wita Stwosza 37-38, Wrocław

3. Uczestnictwo
Turnieje będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
- do 14 lat (ur. 1999 i później)
- do 8 lat (ur. 2005 i później)
Zgłoszenia do turniejów możliwe są za pomocą formularzy na stronie KS Polonia Wrocław - www.polonia.wroclaw.pl Zgłoszenia przyjmuje również sędzia zawodów – Aleksander Sokólski (mail: asokolski@gmail.com , SMS: 883976476).
Wpisowe do turniejów wynosi:
- grupa do 14 lat – 20 PLN
- grupa do 8 lat – 10 PLN

4. System rozgrywek
Każdy turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.
Tempo gry:
- grupa do lat 14 - 30 min. dla zawodnika na rozegranie partii (istnieje możliwość zdobycia IV i V kat. szachowej)
- grupa do lat 8 - 15 min. dla zawodnika na rozegranie partii

5. Terminy zawodów
Turnieje do lat 14 Turnieje do lat 8
I turniej 23.02.2013 16.02.2013
II turniej 23.03.2013 6.04.2013
III turniej 8.06.2013 5.10.2013
IV turniej 28.09.2013 24.11.2013
V turniej 24.11.2013

Potwierdzenie udziału i ewentualne zgłoszenia do turniejów w w/w terminach w godz. 9:30 - 9:50.
Turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00.
Przewidywana godzina zakończenia turniejów – ok. 15:00 ( w grupie do lat 14) i ok. 13:30 (w grupie do lat 8).

6. Nagrody
W każdym turnieju z cyklu 15% najlepszych zawodnicy (co najmniej miejsca I – V) oraz najlepsza dziewczynka, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymają drobne upominki.
Na zakończeniu cyklu w każdej grupie trzech najlepszych chłopców i trzy najlepsze dziewczynki otrzymają: puchary, medale i dyplomy.

7. Ocena wyników
O miejscu zajętym w poszczególnych turnieju decydować będzie w kolejności: suma zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, większa liczba zwycięstw, progres. O miejscu zajętym w cyklu decydować będzie suma punktów zdobytych turniejach z cyklu, z pominięciem najsłabszego rezultatu. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie wyższe miejsce w ostatnim turnieju.

8. Postanowienia końcowe
We wszystkich turniejach cyklu obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
Wszystkie informacje dotyczące cyklu turniejów będą publikowane na stronie internetowej organizatora (www.polonia.wroclaw.pl w zakładce „Turnieje” -> „Turnieje Wrocławskiego Krasnala”).

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021