Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


CZEKOLADOWE GRAND PRIX HETMANA 2013/14

KOMUNIKAT - REGULAMIN

1.Organizator:
WKSz GANT HETMAN oraz Fundacja Edukacyjna PRIMO LOCO.

2. Miejsce:
Wrocławski Klub Szachowy GANT HETMAN, ul. Św. Antoniego 31B

3. Termin:
Pierwszy turniej: 20 października 2013r. (niedziela) -
Potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda godz. 10:00, Zakończenie turnieju około 14:00

Kolejne 7 turniejów:
2013.11.24 - Czekoladowe GRAND PRIX Hetmana - 2 turniej
2013.12.22 - Czekoladowe GRAND PRIX Hetmana - 3 turniej
2014.01.12 - Czekoladowe GRAND PRIX Hetmana - 4 turniej
2014.02.02 - Czekoladowe GRAND PRIX Hetmana - 5 turniej
2014.03.23 - Czekoladowe GRAND PRIX Hetmana - 6 turniej
2014.04.27 - Czekoladowe GRAND PRIX Hetmana - 7 turniej
2013.06.15 - Czekoladowe GRAND PRIX Hetmana - 8 turniej - FINAŁ

4. Uczestnictwo i wpisowe:
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki z rankingiem do 1600 włącznie. Wpisowe 15 PLN.

Zgłoszenia do turnieju:
- poprzez formularz na stronach: www.gant.wroclaw.pl, chessarbiter.com,- poprzez SMS na numer 604514545 (należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz datę urodzenia).
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

5. System rozgrywek:
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 10min + 5s na partię.

6. Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

7. Punktacja w turnieju:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

8. Klasyfikacja generalna:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 7 najlepszych wyników uzyskanych z 8 turniejów.

W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

9. Klasyfikacje dodatkowe:
Klasyfikacja dodatkowa będzie prowadzona w następujących kategoriach wiekowych:
- urodzeni w 2001r. i starsi,
- urodzeni w 2002r.,
- urodzeni w 2003r.,
- urodzeni w 2004r.
- urodzeni w 2005r.,
- urodzeni w 2006r. i młodsi

10. Nagrody:
W każdym turnieju minimum 15% zawodników otrzyma upominki. Każdy uczestnik otrzymuje czekoladę.

Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzyma puchary i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody związane z tematyką szachową. Trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej otrzyma medale, dyplom i upominek.

11. Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Liczba miejsc ograniczona do 50.

Każdy uczestnik i jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i komunikatów z zawodów.

Zapraszamy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021