Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III Turniej Szachowy Juniorów
im. Władysława Kmiecika
Dom Kultury w Lubawce 30.11.2013

1. CEL
• Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży
• Uczczenie pamięci wielkiego miłośnika szachów i wieloletniego nauczyciela szachów w Lubawce - Władysława Kmiecika

2. ORGANIZATORZY
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Gmina Lubawka
Uczniowski Klub Sportowy DEBIUT Przedwojów

3. TERMIN I MIEJSCE
• 30 listopada 2013 r. (sobota), godz. 10
• sala widowiskowa w Domu Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
• W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 lat (urodzeni w 1995 roku i młodsi)

5. SYSTEM I TEMPO GRY
• Turniej zostanie rozegrany w jednej grupie, systemem szwajcarskim, 9 rund
• 10 minut na partie dla każdego zawodnika
• W Turnieju mają zastosowanie przepisy zawarte w kodeksie szachowym Polskiego Związku Szachowego

6. NAGRODY
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców w grupach wiekowych (miejsca 1-3):
- dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III (i młodsze)
- dzieci ze szkół podstawowych z klas IV-VI
- dzieci do lat 16 (gimnazjum)
- dzieci do lat 18 (szkoły ponad gimnazjalne - młodzież do osiemnastego roku życia)

Wszystkie dzieci do lat 10 otrzymają słodkie upominki.

7. TERMINARZ RUND
• 30 listopada (sobota), przyjmowanie zgłoszeń do godz. 9:45
• 10:00 Uroczyste otwarcie Turnieju
• 10:00 do 13:00 rundy I-IX
• 13:00 Uroczyste zakończenie Turnieju, wręczenie dyplomów i nagród.

8. USTALENIA KOŃCOWE
Zgłoszenia przyjmuje sędzia bezpośrednio przed turniejem, mile widziane wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mail: wielip@wp.pl lub telefonicznie 605403719 - Wiesław Lipień.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021