Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ SZACHOWY GRAND PRIX ŁODZI 2013r.

REGULAMIN

Organizatorzy:
Jagielloński Ośrodek Kultury w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzka Liga Szachowa.

Miejsce gry:
Jagielloński Ośrodek Kultury, ul. Wspólna 6, Łódź

Terminy rozgrywek:
Cykl 9 turniejów rozgrywanych raz w miesiącu. Pierwszy turniej: 9 lutego, drugi: 16 marca, trzeci: 20 kwietnia,czwarty:18 maja ,piąty: 15 czerwca,szósty: 21 września ,siódmy: 19 października,ósmy: 16 listopada ,dziewiąty: 7 grudnia.

Tempo gry:
15 min dla każdego zawodnika. Każdy turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Zapisy:
Od godz. 9:30 w dniu rozgrywek. Rozpoczęcie gry o godz. 10:00.
Ilość zawodników jest ograniczona do max. 50 osób.

Wpisowe: 10 zł (w całości przeznaczone na nagrody)

Nagrody w każdym turnieju:
1 miejsce: 150 zł
2 miejsce: 100 zł
3 miejsce: 50 zł
4 miejsce: 30 zł
5 miejsce: 20 zł

Finał:
Po każdym turnieju naliczane będą punkty za zajęcie miejsc:
1 miejsce –25 pkt 8 miejsce –13 pkt 15 miejsce -6 pkt
2 miejsce –23 pkt 9 miejsce –12 pkt 16 miejsce –5 pkt
3 miejsce –21 pkt 10 miejsce–11 pkt 17 miejsce –4 pkt
4 miejsce –19 pkt 11 miejsce–10 pkt 18 miejsce –3 pkt
5 miejsce –17 pkt 12 miejsce –9 pkt 19 miejsce –2 pkt
6 miejsce –15 pkt 13 miejsce –8 pkt 20 miejsce –1 pkt
7 miejsce –14 pkt 14 miejsce –7 pkt

10 osób z najwyższym dorobkiem punktowym awansuje do finału.
Pod uwagę brane będą punkty zdobyte w siedmiu najlepszych turniejach zawodnika.

O zajętym miejscu w finale decyduje:
-liczba zdobytych punktów
-wartościowość „Berger”

Wysokość nagród w finale ustalona zostanie po zakończeniu całego cyklu Grand Prix.

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.


Adres strony Internetowej Stowarzyszenia
„Łódzka Liga Szachowa”

www.llszach.za.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021