Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN XI SZACHOWEGO TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO

1. CEL TURNIEJU:
- popularyzacja gry szachowej w środowisku lokalnym - złotoryjskim a także na terenie Dolnego Śląska
- promocja regionu złotoryjskiego.

2. ORGANIZATOR:
- Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja
SĘDZIA GŁÓWNY: Piotr Kowalak

3. TERMIN I MIEJSCE:
14.12.2013 r. sobota godz. 9.15 - 15.30
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja
tel. 076 - 878 33 74

4.SALA GRY:
Hol ZOKiR. pl.Reymonta 5 ,Złotoryja

5 ZGŁOSZENIA:
Ilość uczestników ograniczona do 60 osób .Decyduje kolejność zgłoszeń.
W dniu zawodów od 9.15 do godz. 9.45.lub mailem na adres chesspk@interia.pl lub na stronie chessarbitra. Obowiązuje wpisowe w wysokości: juniorzy (1995-2002) - 5zł, seniorzy - 15zł, dzieci (2003 i młodsi) i kobiety są zwolnione z wpisowego.

6. SYSTEM, PRZEPISY:
System szwajcarski, 9 rund ( do 40 zawodników 7 rund), tempo: 10 minut na partię+ 5 sekund na ruch.

7. NAGRODY:
- juniorzy młodsi (ur. do 2003) - nagrody rzeczowe
- juniorzy (ur.2002-1995) - nagrody rzeczowe
- seniorzy - nagrody pieniężne (I m - 150 zł)
- kobiety I m - 50 zł oraz nagrody rzeczowe (przy udziale minimum 3 kobiet)
Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany przed rozpoczęciem IV rundy. Zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

8. TERMINARZ:
02.12.2013 r.- 9.15 - 9.45 - zapisy
09.55 - otwarcie turnieju
10.00 - 15.00 - rozegranie I - IX rundy
15.30 - zakończenie turnieju

9.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021