Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich 2013
pod honorowym patronatem
Hanny Gronkiewicz Waltz – Prezydenta Warszawy

(XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy MetLife Amplico S.A.
rozgrywany w ramach XXXII Memoriału Szachowego Stanisława Gawlikowskiego)

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. SPONSOR TYTULARNY:

MetLife Amplico
2. ORGANIZATORZY:

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym, na zlecenie Europejskiej Unii Szachowej

3. TERMIN I MIEJSCE:
14-15.12.2013, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Warszawa

4. MECENASI I SPONSORZY:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

5. PARTNERZY:
IBM Polska Sp. z o.o., ATM S.A., Polska Organizacja Turystyczna

6. PATRONAT MEDIALNY:
Polska Agencja Prasowa, TVP Warszawa, portale: www.pzszach.org.pl; www.poloniachess.pl

7. HOTELE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ORGANIZATORAMI:
Ibis Stare Miasto Hotel (ul. Muranowska 2,. http://www.ibis.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml), Hotel Atos (ul. Mangalia 1, http://www.hotelatos.pl/hotel).

8. DYREKTOR TURNIEJU: WICEDYREKTOR TURNIEJU:
Maria Macieja dr Agnieszka Fornal-Urban
tel. komórkowy: 603391318
e-mail: mariamacieja@o2.pl e-mail: amplicochess@gmail.com
fax: +48 22 8876706

9. SĘDZIA GŁÓWNY:
IA Tomasz Delega

10. WITRYNA INTERNETOWA:
www.poloniachess.pl
Z mistrzostw zostanie przeprowadzona transmisja on-line.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Dla zawodników polskich:

a) Nadesłanie na adres amplicochess@gmail.com w terminie do 25.11.2013 zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, nazwę klubu.
b) Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 25.11.2013 i opłaty za hotel (dotyczy osób korzystających z hotelu organizatorów) w terminie do 25.11.2013:

I) przelewem na konto:
Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa
nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)
lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)
Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

II) w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki w godz. 17:00-19:00

Dla zawodników polskich zgłoszonych po terminie 25.11.2013:
a) Nadesłanie na adres amplicochess@gmail.com zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, klub.
b) Dokonanie opłaty wpisowego w podwójnej wysokości:
I) przelewem w dniach 26.11.-9.12.2013 na konto:
Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa
nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 (wpłaty w PLN)
lub 32 1240 2887 1978 0010 0563 6803 (wpłaty w Euro)
Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

Uwagi:
a) W dniu 14.12.2013 nie będzie już możliwości opłaty wpisowego.
b) Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
c) Na stronie www.poloniachess.pl na bieżąco będzie aktualizowana lista zawodników, którzy uregulowali opłatę wpisowego oraz lista zakwaterowania w hotelach. W przypadku jakichkolwiek niejasności organizatorzy proszą o pilny kontakt na adres: amplicochess@gmail.com.
d) Zawodnicy zgłoszeni po terminie będą dopuszczani do turnieju w miarę wolnych miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia takich zawodników dopiero od drugiej rundy.
e) Osoby (Kluby) ubiegające się o faktury proszone są o podanie wszystkich danych niezbędnych do ich wystawienia (nazwa klubu/organizacji, dokładny adres, NIP) na adres: amplicochess@gmail.com.
f) W przypadku zawodników nie posiadających rankingu ELO organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez zawodnika w zgłoszeniu.

12. WPISOWE:
a) juniorzy z rocznika 1999 lub młodsi: 80 PLN lub 20 €
b) zawodnicy z roczników 1993-1998: 100 PLN lub 25 €
c) seniorzy z rocznika 1953 lub starsi: 80 PLN lub 20 €
d) pozostali zawodnicy: 100 PLN lub 25 €

Uwaga:
Medaliści Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich 2012, zawodniczki z rankingiem ELO co najmniej 2400 na 1.12.2013 oraz zawodnicy z rankingiem ELO co najmniej 2600 na 1.12.2013 są zwolnieni z wpisowego, w tym opłaty na rzecz ECU, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2013.
13. WERYFIKACJA UCZESTNICTWA:
Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej publikowanej pod adresem www.poloniachess.pl. Taki zawodnik może przyjechać bezpośrednio na pierwszą rundę, pod warunkiem, że uregulował wpisowe.

14. HARMONOGRAM ZAWODÓW:
sobota 14.12.2013
10.00 — pierwsza runda
11.15 — druga runda
12.30 — oficjalne rozpoczęcie mistrzostw
12.45 — trzecia runda
14.00 — 15.00 — przerwa obiadowa
15.00 — czwarta runda
16.15 — piąta runda
17.30 — szósta runda
18.45 — siódma runda

niedziela 15.12.2013
10.00 — ósma runda
11.15 — dziewiąta runda
12.30 — dziesiąta runda
13.45 — jedenasta runda

15. FUNDUSZ NAGRÓD:
Ogółem brutto 20.000 € + nagrody rzeczowe o wartości 2.000 €
Nagrody główne — 16.250 €

za miejsce pierwsze 4.000 €
za miejsce drugie 2.000 €
za miejsce trzecie 1.000 €
za miejsce czwarte 900 €
za miejsce piąte 850 €
za miejsce szóste 800 €
za miejsce siódme 750 €
za miejsce ósme 700 €
za miejsce dziewiąte 650 €
za miejsce dziesiąte 600 €
za miejsce jedenaste 550 €
za miejsce dwunaste 500 €
za miejsce trzynaste 450 €
za miejsce czternaste 400 €
za miejsce piętnaste 350 €
za miejsce szesnaste 300 €
za miejsce siedemnaste 250 €
za miejsce osiemnaste 150 €
za miejsce dziewiętnaste 150 €
za miejsce dwudzieste 150 €
za miejsce dwudzieste pierwsze 150 €
za miejsce dwudzieste drugie 150 €
za miejsce dwudzieste trzecie 150 €
za miejsce dwudzieste czwarte 150 €
za miejsce dwudzieste piąte 150 €

Nagrody specjalne — fundusz 3.650 €
najlepsza kobieta I — 300 €, II — 150 €, III — 100 €
najlepszy senior ur.1953 lub starszy I — 200 €, II — 100 €
najlepszy junior ur.1995 lub młodszy I — 150 €, II — 100 €
najlepsza juniorka ur.1995 lub młodsza I — 150 €, II — 100 €
najlepszy junior ur.1997 lub młodszy I — 150 €
najlepsza juniorka ur.1997 lub młodsza I — 150 €
najlepszy junior ur.1999 lub młodszy I — 100 €
najlepsza juniorka ur.1999 lub młodsza I — 100 €
najlepszy junior ur.2001 lub młodszy I — 100 €
najlepsza juniorka ur. 2001 lub młodsza I — 100 €
najlepszy junior ur.2003 lub młodszy I — 100 €
najlepsza juniorka ur.2003 lub młodsza I — 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1000 I — 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1200 I — 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1400 I — 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1600 I — 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1800 I — 100 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2000 I — 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2100 I — 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2200 I — 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2300 I — 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2400 I — 150 €
najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 2500 I — 150 €

Nagroda pocieszenia wylosowana zostanie podczas uroczystości zakończenia turnieju wśród zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody pieniężnej — 100 €

Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2.000 € otrzymają wszystkie dzieci do 14 lat uczestniczące w mistrzostwach.

Uwagi:

a) Nagrody główne są dzielone między zawodnikami z tą samą liczbą punktów. Nagrody specjalne nie są dzielone.

b) Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie jedną z wyżej wymienionych nagród specjalnych. Jeśli zdobędzie ich więcej, otrzymuje najwyższą, a w przypadku, gdy ich wysokość jest identyczna, zawodnik otrzymuje (o ile spełnia kryteria) nagrodę specjalną w kolejności:

I) dla juniorek (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

II) dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych)

III) dla seniorów urodzonych w 1953 roku lub wcześniej

IV) dla kobiet

V) w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

c) Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (ok. 190 €) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
16. WARUNKI SPECJALNE:

a) Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 13.12.2013 — 16.12.2013 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach jednoosobowych dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2013.

b) Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 13.12.2013 — 16.12.2013 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokojach dwuosobowych dla 10 zawodników o numerach startowych od 11 do 20, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2013.

c) Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 13.12.2013 — 16.12.2013 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju jednoosobowym dla 1 zawodniczki z najwyższym rankingiem, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2013.

d) Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 13.12.2013 — 16.12.2013 w Hotelu IBIS Stare Miasto w pokoju dwuosobowym dla 2 zawodniczek z numerami startowymi 2-3 wśród kobiet, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2013.

e) Zwrot kosztów podróży na podstawie przedłożonych biletów (do 300 €) dla 10 zawodników z najwyższymi rankingami pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 25.11.2013.

f) Honoraria startowe dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2700 (kobiety z rankingiem ELO co najmniej 2600) negocjowane indywidualnie do 15.10.2013 z wicedyrektorem turnieju — dr Agnieszką Fornal-Urban; e-mail: amplicochess@gmail.com.

17. INFORMACJE O HOTELACH:

a) Oficjalnym hotelem organizatorów jest Hotel IBIS Stare Miasto w Warszawie (ul. Muranowska 2, http://www.ibis.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml) — 2,6 km od sali gry.

I) Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 210 PLN brutto dziennie.

II) Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 115 PLN brutto od osoby dziennie.

III) Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 80 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajduje się tzw. łóżko małżeńskie i drugie małe łóżko.

IV) Opłata za hotel — patrz pkt. 11 komunikatu.

V) Organizator zapewnia bezpłatny autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu IBIS Stare Miasto.

b) Drugim hotelem organizatorów jest Hotel Atos
(ul. Mangalia 1, http://www.hotelatos.pl/hotel) – 6 km od sali gry.


I) Cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 85 PLN brutto od osoby dziennie.

III) Cena zakwaterowania w pokoju trzyosobowym (z łazienką i śniadaniem) wynosi 65 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajdują się trzy oddzielne łóżka.

IV) Opłata za hotel — patrz pkt. 11 komunikatu.

V) Organizator zapewnia bezpłatny autokar z hotelu na salę gry i z powrotem do hotelu dla zawodników zakwaterowanych w Hotelu Atos.
18. UBEZPIECZENIE:

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU NALEŻY DO DYREKTORA TURNIEJU.

Dyrektor Turnieju

/-/ Maria MaciejaRegulamin turnieju w szachach szybkich

I. UCZESTNICTWO
1.1. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy reprezentujący jedną z federacji ECU (strefy FIDE od 1.1 do 1.10).
1.2. Liczba zawodników jest nieograniczona.
1.3. Wysokość wpisowego reguluje Komunikat Organizacyjny.

II. PRZEPISY OGÓLNE
2.1. Harmonogram zawodów powinien być przedstawiony zawodnikom przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Wszelkie zmiany w harmonogramie powinny być ogłoszone przez Sędziego Głównego.
2.2. Nie dopuszcza się przekładania partii.
2.3. Tempo gry wynosi P-15min+10s (15 minut na partię dla zawodnika, z dodawaniem 10 sekund na każde posunięcie).
2.4. Turniej jest rozgrywany zgodnie z Przepisami Gry FIDE.
2.4.1. Obowiązują przepisy szachów szybkich dla nieadekwatnego nadzoru.
2.4.2. Zawodnik, który przybędzie do szachownicy po opadnięciu chorągiewki, przegrywa partię.
2.5. Zawodnicy proszeni są o zachowanie ciszy na sali gry. Zawodnicy, którzy nie zastosują się do powyższej prośby, mogą otrzymać następujące kary:
2.5.1. oficjalne upomnienie,
2.5.2. karę czasową (odebranie 50% czasu w następnej rundzie),
2.5.3. wykluczenie z kojarzenia następnej rundy.

III. SĘDZIOWANIE
3.1. Zawody prowadzi sędzia główny z pomocą sędziów asystentów.
3.2. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent.
3.3. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
3.4. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK
4.1. Wszyscy zawodnicy grają 11 rund systemem szwajcarskim.

V. PUNKTACJA

5.1. W każdej partii zawodnik otrzymuje 1 punkt za zwycięstwo, ½ punktu za remis oraz 0 punktów za porażkę. Zwycięża zdobywca największej liczby punktów.

5.2. Kolejność zawodników, którzy zdobędą tą samą liczbę punktów, ustala się stosując kolejno, począwszy od (a) poprzez (b) i (c) do (d) następujące punktacje pomocnicze:
(a) Średni ranking przeciwników z odrzuceniem skrajnych wyników, najwyższy wygrywa
(b) Buchholz z odrzuceniem skrajnych wyników, najwyższy wygrywa
(c) Buchholz, najwyższy wygrywa
(d) Liczba zwycięstw, najwyższa wygrywa.

W przypadku partii nierozegranych do obliczania punktacji wymienionych w punktach (a), (b) i (c) stosuje się przepisy turniejowe FIDE.

5.3. W przypadku, kiedy liczba zawodników z rankingiem jest mniejsza niż 75% ogółu zawodników, należy zastosować następujące kryteria:
(a) Buchholz z odrzuceniem skrajnych wyników, najwyższy wygrywa
(b) Buchholz, najwyższy wygrywa
(c) Liczba zwycięstw, najwyższa wygrywa.

Sędzia Główny
/ — /
IA Tomasz Delega

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021