Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej o Puchar Dziekana
Wydziału Nauk o Zdrowiu
PUM w Szczecinie
Szczecin, 28-30.12.2013

I. ORGANIZATOR
KSz Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie

II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu ELO.

III. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY, HARMONOGRAM
28-30. grudnia 2013r. Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie ul. Żołnierska 48.
Zapisy do 23.12.2013 poprzez serwisy Chessarbiter:
Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_5379/
Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_5378/
e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub sms na numer: 663 233 532 z podaniem imienia, nazwiska, rankingu, klubu i daty urodzenia.
Zgłoszenia dodatkowe do godz. 9.30 na sali gry.
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 60. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Harnomogram:
28.12.2013
godz. 9.30 - weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna
godz. 10.00 - I runda
godz. 13.00 - przerwa obiadowa
godz. 14.00 - II runda
godz. 17.00 - III runda
29.12.2013
godz. 10.00 - IV runda
godz. 13.00 - przerwa obiadowa
godz. 14.00 - V runda
30.12.2013
godz. 10.00 - VI runda
godz. 13.00 - przerwa obiadowa
godz. 14.00 - VII runda
godz. 17.30 - zakończenie turnieju

Harmonogram może ulec przesunięciu w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.
Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem.

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
Obowiązuje podział na 2 grupy turniejowe:
Grupa A od rankingu 1600 PZSzach. Turniej zgłoszony do FIDE.
Grupa B do rankingu 1600 PZSzach włącznie.

7 rund, system szwajcarski, tempo: 60’+30” (60 minut z dodawaniem 30 sekund po każdym posunięciu).
Uczestnictwo: tylko szachiści o rankingu ELO poniżej 2200. Ograniczenie ze względu na tempo gry zgodne z wytycznymi FIDE.
O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: średni Bucholtz, pełny Bucholtz, Liczba zwycięstw, Progres.
W Grupie A istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie centralne do normy kandydackiej włącznie (według Zmiany w Regulaminie Kwalifikacyjnym - marzec 2013: B.2.2).
W grupie B istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie okręgowe (od V do II).
Organizator może dopuścić do grupy A zawodników o rankingu poniżej 1600 PZSzach jednak w liczbie nie przekraczającej 10% całkowitej liczby uczestników tej grupy.
Zapis partii jest obowiązkowy.
Obowiązuje zakaz posiadania włączonych telefonów i innych urządzeń elektronicznych na sali gry.

V. WPISOWE
Grupa A - 60 zł (wpisowe zawiera opłatę rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE).
Grupa B - 30 zł
Wpisowe płatne do 23.12.2013 na konto KSz Gryf: 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata).
W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia po 23.12.2013. Wtedy wpisowe wzrasta o 10 zł, płatne przed odprawą techniczną na sali gry.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną otrzymują 10 zł zniżki.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Grupa A: gwarantowana nagroda za I m-ce: min. 400 zł + Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie. Dalsze nagrody zostaną podane po II rundzie. Nagrodzonych finansowo zostanie min. 10% uczestników.
Grupa B: nagroda finansowa dla zwycięzcy. Nagrody rzeczowe dla najlepszych.
Upominki i słodycze dla najmłodszych.
Nagrody finansowe nie są łączone.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają.

VII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021