Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MOKATE IX Międzynarodowy Turniej Szachowy
w ramach GP Goleszowa 2014 1/5

GOLESZÓW 2014-02-01/2014-02-01

system Mokate Arbiter: Karol Linert

Turniej rozgrywany jest w ramach Grand Prix Gminy Goleszów 2014, terminy tegorocznych turniejów:
01.02, 16.03, 22.06, 03.08 i turniej 12.10. na którym wręczane będą medale i nagrody za miejsca w dodatkowych klasyfikacjach cyklu 2014 (3 najlepsze wyniki z 4 pierwszych turniejów)

gospodarzem turnieju jest Gmina Goleszów - http://www.goleszow.pl/
celem turnieju jest popularyzacja szachów i promocja Gminy Goleszów

patronat medialny:
Głos Ziemi Cieszyńskiej: http://www.gzc.cieszyn.pl/
Kronika Beskidzka: http://www.kronika.beskidzka.pl/
Regionalny Portal Internetowy: http://www.beskidzka24.pl/


I. Organizator:
Gmina Goleszów, 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, 43-440 Goleszów ul. Cieszyńska 25
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów, 43-440 Goleszów ul. Grabowa 1
Kierownik turnieju – Karol Linert (tel: 507854567; karollinert@tlen.pl)

II. Termin i miejsce:
01.02.2014 (SOBOTA)
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, Goleszów ul. Cieszyńska 25
9.30 zamknięcie listy startowej

III. System rozgrywek i tempo gry:
System szwajcarski na dystansie 9 rund,
system Mokate: rundy I - II P-5, rundy III - VII blitz P-10, rundy VIII - IX rapid P-15.

IV. Warunki uczestnictwa:

Turniej ma charakter otwarty.

Ilość uczestników ograniczają warunki lokalowe, pewność udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter, następnie wpłacenie wpisowego i potwierdzenie obecności na sali turniejowej w dniu zawodów do 9.30 !!!!!!!, po tej godzinie zapisywani do turnieju będą zawodnicy bez wcześniejszego zgłoszenia.


V. Nagrody w turnieju 01.02.2014:

Miejsca I - III puchary, puchar dla najlepszej zawodniczki, a w kategoriach do 18 lat, do 14 lat i do 8 lat - medale.
Łączna wartość nagród 6000zł w tej kwocie są puchary, medale, nagrody gotówkowe i 50 nagród produktowych firmy MOKATE, możliwe są dodatkowe nagrody.

Nagrody pieniężne w turnieju:
I – 750 zł, II - 500 zł, III - 300 zł, IV - 200 zł, V - 100 zł, VI - 50 zł, VII - 50 zł
najlepsze kobiety: I - 500 zł, II - 200 zł, III - 100 zł
ELO do 2200 - 300 zł
ELO do 2000 - 6 x 50 zł
ELO do 1600 - 6 x 50 zł
mieszkańcy gminy i "Olimpii" Goleszów - 3 x 50 zł

Nagrody produktowe firmy MOKATE za miejsca 1 do 40
i dla 10 młodzików do 14 lat

W turnieju można otrzymać nagrodę pieniężną + produktową, nagród pieniężnych nie łączy się.


VI. Finansowanie:
Gmina Goleszów w znacznej części pokrywa koszty związane z organizacją turnieju i nagrody w dodatkowych klasyfikacjach cyklu.

Sale do gry udostępnia Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.
Podstawowe nagrody pieniężne ufundowane będą z darowizny, którą przekaże Firma MOKATE, Firma MOKATE przekaże również nagrody produktowe (minimum 50 szt).

Firma MOKATE w czasie trwania turnieju prowadzić będzie bezpłatną degustację swoich wyrobów.

VII. Wpisowe:
Obowiązuje opłata wpisowego, pobierana na sali turniejowej w dniu zawodów:
– 10 zł dla mieszkańców Goleszowa i zawodników dawnej „Olimpii” Goleszów,
– 20 zł pozostali,
W indywidualnych przypadkach organizator ma prawo odstąpić od pobrania lub zmienić wysokość opłaty wpisowej.

VIII. Sędziowanie:
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Decyzje podjęte przez sędziego głównego w czasie turnieju są ostateczne.

IX. Inne:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Uczestnicy turnieju zgadzają się na rejestrację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku i jego publikację.

Organizator może dokonać zmian w regulaminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora turnieju.

Termin i miejsce rozgrywania turnieju może się zmienić.

Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów.


X. Klasyfikacja Grand Prix:

Sposób przyznawania punktów GP:
malejąco o 5 punktów – od 250 punktów GP za 1 miejsce, do 205 punktów GP za 10 miejsce
malejąco o 3 punkty – od 205 punktów GP za 10 miejsce, do 115 punktów GP za 40 miejsce
malejąco o 2 punkty – od 115 punktów GP za 40 miejsce, do 35 punktów GP za 80 miejsce, następnie co jeden punkt mniej do 15 punktów za 100 miejsce

Do klasyfikacji końcowej Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach 2014, każdemu z zawodników zaliczone zostaną maksymalnie 3 najlepsze wyniki uzyskane w czterech pierwszych turniejach cyklu. Przy równej liczbie punktów GP o kolejności zadecydują:
- lepszy wynik punktowy (punkty GP) zawodnika w jego najlepszym turnieju
- porównanie kolejnych najlepszych wyników (punkty GP)
- porównanie punktów GP ostatniego turnieju z udziałem danych zawodników.

Klasyfikacje dodatkowe: do 10, do 18 lat, powyżej 65 lat, ranking do 1250, mieszkaniec Goleszowa.

Rezygnacja zgłoszonego zawodnika z udziału w zawodach bez powiadomienia Organizatora, będzie miała wpływ na przyjęcie zgłoszenia do następnych turniejów.

Prezes LKS "Olimpia" Goleszów - Stanisław Duda

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021