Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Międzynarodowy Turniej FLAMPARK

Wałbrzych 01.02.2014

Honorowym Patronem turnieju będzie Poseł na Sejm RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

ORGANIZATORZY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury, FLAMPARK team

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

01.02.2014 sobota godz.10:00

Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Filia Piaskowa Góra, Wałbrzych, ul.Broniewskiego 65a (ok.50m od marketu Real)

Dojazd: Wrocław Gł. 8:09 – Wałbrzych Miasto 9:18, Jelenia Góra 7:50 – Wałbrzych Miasto 8:55. Z dworca autobusem linii A,C w kierunku os.Piaskowa Góra.

UCZESTNICTWO

Uczestnikami turnieju mogą być wszyscy chętni, którzy w terminie dokonają zgłoszenia, potwierdzą udział i (w przypadku osób pełnoletnich) opłacą wpisowe w wysokości 10 zł. Liczba graczy jest ograniczona do 100. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do dnia 31.01.2014 na stronie http://flampark.aires.pl lub e-mailem na adres flampark@aires.pl podając dane: imię i nazwisko, klub lub miasto, rocznik (dzieci i młodzież), ew. numer telefonu. W razie wolnych miejsc możliwe zapisy na miejscu w dniu turnieju. Potwierdzenie udziału i wpłata wpisowego w biurze zawodów w dniu turnieju do godz. 9:50. Uwaga! - w razie obawy niewielkiego spóźnienia należy poinformować o tym organizatora telefonicznie (np.699981712) przed 9:50.

PLAN TURNIEJU

01.02.2014 9:00 – otwarcie biura zawodów

9:00 – 9:50 – zgłaszanie, potwierdzanie zgłoszeń, ew.wpłata wpisowego

9:50 – zamknięcie listy zgłoszeń, generowanie kojarzeń wszystkich rund

9:55 – 10:00 – oficjalne otwarcie turnieju, odczytanie kojarzeń pierwszej rundy

10:00 – 15:25 – rozegranie wszystkich rund. Rozpoczęcie kolejnych rund co 35 minut.

13:05 – zakończenie turnieju dla dzieci do lat 12 (bez rankingu/kategorii), wręczenie nagród

14:15 – zakończenie turnieju dla młodzieży do lat 15 (bez rankingu/kategorii), wręczenie nagród

15:30 – 15:40 – oficjalne zakończenie turnieju, wręczenie nagród

SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej rozegrany zostanie w formule FLAMPARK, przy użyciu serwisu http://flampark.aires.pl (tam też więcej informacji).

System kojarzeń:

FLAMPARCK – kojarzenia wszystkich rund przed przed rozpoczęciem gry, dobierani rywale o zbliżonym rankingu.

Dystans (w ramach jednego turnieju):

5 rund – dzieci do 12 lat (urodzeni w 2002r. i później) bez rankingu FIDE / kategorii szachowej

7 rund – młodzież do 15 lat (urodzeni w latach 1999 - 2001) bez rankingu FIDE / kategorii szachowej

9 rund – pozostali uczestnicy

Tempo gry: 15min + 2s/ruch

Skrócenie czasu gry: począwszy od drugiej rundy, każdy gracz z pierwszej dziesiątki listy startowej, w starciu z rywalem o niższym rankingu, będzie mógł przed rozpoczęciem partii, zadeklarować skrócenie swojego czasu gry o maksymalnie 10 minut. Takie utrudnienie sobie gry będzie premiowane dodaniem do punktacji FLAMPARK 0.2 punktu za każdą minutę skrócenia. Taka sama liczba będzie odjęta od wyniku jego rywalowi, któremu czas gry się nie zmienia.

OCENA WYNIKÓW I NAGRODY

O wyniku końcowym decyduje liczba uzyskanych punktów FLAMPARK (Pf), na które składają się:

a) wyrażony procentowo rezultat uzyskany w rozegranych partiach (P%=100 x zdobycz_punktowa / ilość_rozegranych_partii). Zdobycz punktowa w zależności od wyniku partii: 1 - wygrana, 0.5 - remis, 0 - porażka, -0.5 - nie przystąpienie do gry (walkower). Nie rozegranie partii z powodu braku rywala – partia nie jest brana pod uwagę.

b) poziom trudności (level) wynikający z rankingu średniego rywali (Pc), ewentualnego skrócenia tempa gry (Pt) i różnicy liczby partii rozegranych czarnymi i białymi (Pb = gry_czarnymi – gry_białymi)

Pula nagród: 2 800 zł

Nagrody dla zawodników grających na pełnym dystansie 9 rund:

a) 12 nagród dla najlepszych graczy w kwotach:

400zł + puchar, 300zł, 200zł, 150zł, 100zł, 80zł, 60zł, 50zł, 40zł, 30zł, 30zł, 30 zł

b) Nagroda za najlepszy wynik wśród kobiet – 50 zł

c) Premia za postęp

Zawodnicy którzy poprawią swój ranking otrzymają premię proporcjonalną do tego wzrostu (ΔR) i ich rankingu startowego (R). Kwota premii wynosi: ΔR x 0.002 x (R-1000) i jest zaokrąglana do 5 złotych. Przykład: ranking startowy 1800, ranking uzyskany 1850, Premia za postęp = (1850-1800) x 0.002 x (1800-1000) = 80 zł

d) Bonus za Rekord FLAMPARK

Obecny rekord ustanowiony przez Pawła Kowalczyka w pierwszej edycji tego turnieju wynosi 225 punktów. Jego poprawienie premiowane będzie kwotą 100zł.

Nagrody dla dzieci do lat 12 oraz młodzieży do lat 15

Nagrody rzeczowe i medale dla najlepszej trójki, osobno dla chłopców i dziewcząt. Puchar dla zwycięzców. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

SĘDZIOWANIE

Sędzią turnieju będzie sędzia klasy Fide (FA) Stefan Hałubek, jego decyzje są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

Za pierwsze nieprawidłowe posunięcie w partii nie zostanie zastosowana żadna kara. Drugie będzie skutkowało przegraną lub (w przypadku braku materiału matującego u przeciwnika) remisem.

RANKING STARTOWY

Jako ranking startowy przyjmuje się ranking FIDE. W razie jego braku, posiadaczowi kategorii szachowej przyznaje się: kat.II – 1650, kat.III – 1500, kat.IV – 1350, kat.V – 1200, natomiast gracz bez kategorii deklaruje ranking (nie niższy niż 1200).

UWAGI KOŃCOWE

Wyniki będą dostępne on-line w serwisie http://flampark.aires.pl

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy i ostatecznej interpretacji regulaminu.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie majątkowe posiadane przez uczestników na terenie imprezy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Organizatorzy zapewniają gorące napoje.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021