Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin
Zimowego Turnieju Szachowego na Targówku
Grupa A - od rankingu 1600

I. Cel
- Popularyzacja szachów,
- Możliwość zdobycia do II kategorii.

II. Organizator
- Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie,
- Klub Szachowy Y.M.C.A. Warszawa,
- Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka.

III. Termin i miejsce
- Turniej rozegrany zostanie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie ul. Gościeradowska 18/20 w dniach 8-9.02.2014.

IV. Warunki uczestnictwa
- W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni niezależnie od wieku z rankingiem lokalnym min. 1600, którzy zgłoszą się do dnia 7.02.2014 na stronie chessarbiter http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_409/.
lub bezpośrednio do sędziego IA Andrzeja Szewczaka na adres andrzejszewc@poczta.onet.pl
- Potwierdzenie w dniu zawodów 8.02.2014 w godz.10.00- 10.30, I runda godz. 11.00
- Opłacą wpisowe w wysokości, płatne w dniu zawodów:
15 zł dla uczniów SP nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie,
20 zł dla uczestników zajęć szachowych w Szkole Szachowej Andrzeja Szewczaka,
30 zł dla zawodnika, jeżeli członek z najbliższej rodziny gra w tej lub innej grupie tego turnieju,
40 zł pozostali,
- Udział w turnieju, wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów, Partnerów i Sponsorów Turnieju.

V. System i tempo gry
- Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund (po 3 rundy dziennie I i IV runda o godzinie 11.00). Tempo gry 60 min dla zawodnika (runda 120 min).

VI. Kolejność miejsc
- o kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- ilość zwycięstw
- losowanie

VII. Nagrody
Nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca.
VIII. Ustalenia końcowe
- Obowiązuje zmiana obuwia,
- Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry FIDE w szachach klasycznych,
- Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 15 min powoduje przegraną,
- Na sali gry obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów,
- Zadzwonienie podczas turnieju telefonu może zostać ukarane porażką zawodnika,
- Zawodnik niezapisującym odejmowany będzie czas do namysłu (dotyczy małych dzieci),
- Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie,
- Wszyscy zawodnicy muszą przebywać na zawodach pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących,
- Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i porządku,
- Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.
Dyrektor Turnieju
Hanna Iwaszkiewicz

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021