Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin
Zimowego Turniej Szachowego na Targówku
Grupa Dziewcząt do 10 lat
I. Cel
- Popularyzacja szachów wśród dziewczynek do 10 lat,
- Możliwość zdobycia do IV kategorii.
II. Organizator
- Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie,
- Klub Szachowy Y.M.C.A. Warszawa,
- Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka.
III. Termin i miejsce
Turniej rozegrany zostanie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
ul. Gościeradowska 18/20 w dniu 8.02.2014 w godzinach 10.30 - 17.00.
IV. Warunki uczestnictwa
- W turnieju mogą wziąć udział wszystkie chętne dziewczęta ur. 2004 i młodsze, które zostaną zgłoszone do dnia 7.02.2014, na stronie chessarbiter http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_415/
lub bezpośrednio do sędziego IA Andrzeja Szewczaka na adres andrzejszewc@poczta.onet.pl
- Potwierdzenie w dniu zawodów 8.02.2014 w godz.10.00- 10.30, I runda 11.00,
- Opłacą wpisowe w wysokości płatne w dniu zawodów:
10 zł dla uczniów SP nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie,
15 zł dla uczestników zajęć szachowych w Szkole Szachowej Andrzeja Szewczaka,
20 zł dla zawodnika, jeżeli członek z najbliższej rodziny gra w tej lub innej grupie tego turnieju,
25 zł pozostali, ,
- Udział w turnieju, wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów, Partnerów i Sponsorów Turnieju.
V. System i tempo gry
- Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Tempo gry 30 min dla zawodnika (runda 60 min).
VI. Kolejność miejsc
- o kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- ilość zwycięstw
- losowanie
VII. Nagrody
Nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca, dla każdej w terminie zgłoszonej zawodniczki medal.
VIII. Ustalenia końcowe
- Obowiązuje zmiana obuwia,
- Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry FIDE dla szachów gry przyśpieszonych,
- Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 15 min powoduje przegraną,
- Na sali gry obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów,
- Zadzwonienie podczas turnieju telefonu może zostać ukarane porażką zawodniczki,
- Zawodniczką niezapisującym odejmowany będzie czas do namysłu,
- Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie,
- Wszystkie zawodniczki muszą przebywać na zawodach pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących,
- Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i porządku,
- Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.

Dyrektor Turnieju
Hanna Iwaszkiewicz

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021