Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ SZACHOWY FERIE 2014


CEL TURNIEJU:

- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,

- propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu.


ORGANIZATORZY:

- Towarzystwo Miłośników Szachów „64” w Polkowicach,

- Polkowickie Centrum Animacji.


TERMIN I MIEJSCE:

28 lutego 2014r. (piątek) godz. 17.15, zakończenie około 20.00

Polkowickie Centrum Animacji ul. Skalników 4 Polkowice


ZASADY UCZESTNICTWA:

- prawo startu mają dzieci i młodzież szkolna,

- zgłoszenia będą przyjmowane bezpośrednio przed turniejem od godz. 17.00.


SYSTEM I TEMPO ROZGRYWEK:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry: 10 minut na zawodnika.

Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego.

W turnieju obowiązuje zakaz propozycji remisu.


NAGRODY:

Za zajęcie I miejsca puchar, dyplom i nagroda rzeczowa, za miejsca II-III dyplomy i nagrody rzeczowe. Za I miejsce w kat. do 3 klasy szkoły podstawowej dyplom i nagroda rzeczowa.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje: średni Buchholz, Buchholz, wartościowanie progresywne, liczba zwycięstw.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do sędziego, którego decyzje są ostateczne.


ZAPRASZAMY!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021