Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXIV Memoriał im. bł. abpa A.J. Nowowiejskiego w szachach

1. Organizatorzy
a) PUKS Mikołaj Gąbin,
b) Urząd Miasta i Gminy Gąbin,
c) Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II.

2. Patronat honorowy
a) Ks. Bp Piotr Libera – ordynariusz diecezji płockiej,
b) Pan Krzysztof Jadczak – burmistrz miasta i gminy Gąbin.

3. Komitet organizacyjno-sędziowski
a) Ks. Józef Szczeciński (tel. 603 965 348),
b) Konstancja Chojnacka (tel. 725 774 041),
c) Paweł Flak – sędzia klasy I (tel. 505 848 645).

4. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) przybliżenie osoby bł. abpa A.J. Nowowiejskiego,
c) umożliwienie zdobycia/podwyższenia kategorii szachowych,
d) promocja miasta i gminy Gąbin.

5. Termin i miejsce
01-02 marca 2014 r. (sobota-niedziela), Gimnazjum w Gąbinie przy al. Jana Pawła II nr 16.

6. System rozgrywek
System szwajcarski, 7 rund, tempo gry 60 min. na zawodnika.

7. Szczegółowy harmonogram rozgrywek
01 marca 2014 r. (sobota)
08:30-09:00 rejestracja zawodników
09:15 odprawa techniczna
09:30 I runda
11:40 II runda
13:50 III runda
po zakończeniu III rundy przerwa obiadowa
16:10 IV runda

02 marca 2014 r. (niedziela)
09:00 V runda
11:10 VI runda
13:20 VII runda
15:45 zakończenie

8. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php lub telefonicznie do jednego z członków Komitetu Organizacyjnego najpóźniej do dnia 27.02.2014 r. i opłacenie na sali gry wpisowego w wysokości wynikającej z Komunikatu.

Wpisowe podstawowe 30 PLN
Wpisowe obniżone 10 PLN

Wpisowe obniżone ponoszą: kobiety, juniorzy (ur. w 1996 r. i młodsi), seniorzy (ur. w 1954 r. i starsi).
Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy posiadający tytuł arcymistrza.

9. Kryteria ustalenia kolejności
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno:
· punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
· pełna punktacja Buchholza,
· liczba zwycięstw,
· progresja.

10. Nagrody
Miejsce Nagroda finansowa
I 750 PLN
II 600 PLN
III 500 PLN
IV 400 PLN
V 300 PLN
VI 200 PLN
VII 150 PLN
VIII 100 PLN

Ponadto przewiduje się nagrody rzeczowe w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

11. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego,
b) kojarzenia par za pomocą programu ChessArbiter Pro 2010,
c) możliwość zdobycia kategorii okręgowych – do II kategorii włącznie.

12. Ubezpieczenie
Zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.

13. Inne
W czasie trwania turnieju czynna będzie kawiarenka.
Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do Komitetu Organizacyjnego, który zastrzega sobie możliwość jego zmian.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021