Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Cykl turniejów w ramach Otwartych Mistrzostw Głogowa w Szachach na 2014 rok.

1.W 2014 roku odbywać się będzie w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie Pl. Konstytucji 3 Maja 2 cykl 8 turniejów szachowych w ramach Otwartych Mistrzostw Głogowa.

2. Terminy:
I turniej 16.03.2014 (niedziela) - Turniej szachów szybkich (15 min na zawodnika) – 9 rund
II turniej 12.04.2014 (sobota)– Turniej szachów błyskawicznych (5 min na zawodnika) – 9 rund - mecz i rewanż (razem 18 partii)
III turniej17.05.2014 (sobota) – Turniej szachów szybkich (15 min na zawodnika) – 9 rund
IV turniej 07.06.2014 (sobota) - Turniej tempem (30 min na zawodnika) - 6 rund
V turniej 06.09.2014 (sobota) – Turniej szachów szybkich (15 min na zawodnika) – 9 rund
VI turniej 05.10.2014 (niedziela) – Turniej szachów błyskawicznych (5 min na zawodnika) – 9 rund - mecz i rewanż (razem 18 partii)
VII turniej 16.11.2014 (niedziela) - Turniej tempem (30 min na zawodnika) - 6 rund
VIII turniej 13.12.2014 (sobota) - Turniej szachów szybkich (15 min na zawodnika) – 9 rund

Każdy turniej zaczynać się będzie o godz. 10.00 (zapisy od 9.30 do 9.50)

Terminy rozgrywek z przyczyn niezależnych od organizatora mogą ulec zmianom.

3. Wpisowe w każdym turnieju:
15 zł. - seniorzy,
10 zł. - seniorzy MOK Budoprojekt Głogów,
5 zł. - juniorzy

4. Klasyfikacja:
Wszyscy uczestnicy grają w jednym turnieju, z którego wyłonieni zostaną zwycięzcy w następujących grupach:
- OPEN,
- Juniorzy do lat 18,
- Juniorzy do lat 14,
- Juniorzy do lat 10
- Najlepszy zawodnik po 60 – tym roku życia

O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje: ilość zdobytych punktów, mały Buchholz, pełny Buchholz, progress, liczba zwycięstw.

Klasyfikacja generalna: Cały cykl składa się z 8 turniejów. Do klasyfikacji generalnej punkty otrzymuje pierwszych trzydziestu zawodników z każdego turnieju za zajęte:
1 miejsce- 40 punktów
2 miejsce- 35 punktów
3 miejsce- 30 punktów
4 miejsce- 27 punktów
5 miejsce- 26 punktów
6 miejsce- 25 punktów itd. do 1 punktu za 30 miejsce.

Pod uwagę będzie branych 6 najlepszych turniejów.
W przypadku równej ilości punktów wyliczonych jak powyżej o kolejności decydować będzie większa liczba I miejsc, ewentualnie II miejsc itd.

5. Nagrody:
W każdym turnieju:
- OPEN
I m-ce – 200 zł. + 25% wpisowego
II m-ce –150 zł. + 15% wpisowego
III m-ce –100 zł.+ 10% wpisowego
IV m-ce – 50 zł.

- Juniorzy do lat 18,
I m-ce – 40 zł.
II m-ce – 20 zł.
III m-ce –10 zł.

- Juniorzy do lat 14,
I m-ce – 40 zł.
II m-ce –20 zł.
III m-ce –10 zł.

- Juniorzy do lat 10 – nagrody rzeczowe
- Najlepszy zawodnik po 60 – tym roku życia – 50 zł.

W klasyfikacji generalnej:
- OPEN
I m-ce – 200 zł.
II m-ce –150 zł.
III m-ce –100 zł.
IV m-ce – 50 zł.

- Juniorzy do lat 18,
I m-ce – 40 zł.
II m-ce – 20 zł.
III m-ce –10 zł.

- Juniorzy do lat 14,
I m-ce – 40 zł.
II m-ce –20 zł.
III m-ce –10 zł.

-Najlepszy zawodnik powyżej 60 tego roku życia - 50 zł.
Juniorzy i zawodnicy powyżej 60 tego roku łączą nagrody z kategorią OPEN

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
Organizatorem turniejów szachowych z cyklu Mistrzostw Głogowa jest MOK Budoprojekt Głogów.

7. Wcześniejsze zgłoszenia do turniejów należy kierować na adres piotrzahorski@wp.pl.
Organizator zapewnia sprzęt dla pierwszych 60 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Za dzieci do lat 18 podczas turnieju odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.

ZAPRASZAMY!!!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021