Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


ŻARSKI KLUB SZACHOWY
zaprasza na TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI do lat 10

29 marca 2014 r.
godz. 10.00 - Zespół Szkół Katolickich w Żarach, ul. Kalinowskiego 15

1.Cel zawodów:
- Podwyższanie umiejętności szachowych,
- Popularyzacja sportu szachowego na terenie Miasta Żary i Województwa Lubuskiego,
- Integracja środowiska szachowego,
- Popularyzacja szachów wśród najmłodszych
- Rywalizacja sportowa,

2. Organizatorzy:
- Żarski Klub Szachowy
- Zespół Szkół Katolickich

3. Termin i miejsce:
Zawody odbędą się w dniu 29.03. 2014 r. o godz. 10.00 – 13.30 w Zespole Szkół Katolickich w Żarach, ul. Kalinowskiego 15

4. Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą wziąć udział wszystkie dzieci do 10 lat, które zgłoszą się telefonicznie - Tel. 887278685, elektronicznie – dancig@interia.pl lub w dniu zawodów do godz. 9.40 oraz opłacą wpisowe w wysokości 10-zł - płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju.
5. System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach wiekowych do 8, 10 lat oraz w grupie przedszkolaków systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem 15 min. dla zawodnika.

6. Nagrody:
Nagrody rzeczowe, za miejsca 1–6 w poszczególnych kategoriach wiekowych do lat 7, 8, 10.
Wszystkie przedszkolaki otrzymają upominki.

7. Uwagi organizacyjne
- Za zdolność zdrowotna dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są rodzice.
- Turniej sędziowany będzie zgodnie z obowiązującym kodeksem Szachowym.
- Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
- Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego dla szachów szybkich.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021