Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
III WROCŁAWSKIEJ LIGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI
MOTTO: „JEDEN ODWAŻNY STANOWI WIĘKSZOŚĆ”

Organizator:
Wrocławski Klub Szachowy Kopernik, ZCEKDiM im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 63

Termin:
1 październik [śr.],
4 listopad [wt.],
4 grudzień [czw.]
oraz finał 4 luty 2015 [śr.] – w godzinach 9:00-14:00

Miejsce:
Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, sala A i B, ul. Wystawowa 1

Opłaty:
Brak wpisowego do turnieju.

Uczestnictwo:
Udział mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli (również spoza Wrocławia).

Zgłoszenia:
Potwierdzenie udziału w zawodach (bądź zgłoszenia wcześniej niezapisanych uczestników) w dniu rozgrywania zawodów do godziny 9:15. Spóźnieni będą grać od drugiej rundy.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres:
Pawła Babijczuka – pawelbabijczuk@gmail.com
Aleksandra Sokólskiego – asokolski@gmail.com
lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

System rozgrywek:
Turnieje rozegrane zostaną w siedmiu grupach wiekowych, osobnych dla dziewcząt i chłopców poszczególnych klas: od zerówki do klasy szóstej. Turnieje w ramach każdej grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry:
15 minut na partię dla każdego zawodnika. Terminarz turnieju:
8:30-9:15 – potwierdzenie udziału w zawodach u sędziego głównego
9:30-14:00 – rozgrywki
14:01-14:15 – ogłoszenie wyników

Nagrody:
Puchary, medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w łącznej punktacji czterech turniejów dla każdej grupy wiekowej chłopców i dziewcząt zostaną wręczone na gali finałowej.

Punktacja:
Indywidualnymi Mistrzami Wrocławia Szkół Podstawowych zostają zawodnicy i zawodniczki, którzy zdobędą największą łączną sumę zdobytych punktów w czterech turniejach, w swojej grupie wiekowej.
Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół. Na wynik drużynowy składać się będzie suma punktów każdego zawodnika szkoły z każdej grupy.

Przepisy porządkowe:
Opiekę nad dziećmi sprawują odpowiedzialni: rodzice, opiekunowie, instruktorzy, wychowawcy i nauczyciele oddelegowani z danej szkoły. Uwagi dotyczące rozgrywek:
W przypadku niskiej frekwencji dziewcząt lub chłopców w danej grupie wiekowej (poniżej ośmiu osób), grupa taka może zostać połączona z inną. Punktacja końcowa będzie wtedy liczona osobno dla każdej z nich.
W uzasadnionych przypadkach można zgłosić dziewczynkę do rozgrywek chłopców lub zawodnika/zawodniczkę do starszej grupy wiekowej.

Uwagi końcowe:
- rundy będą następowały kolejno po sobie, zaraz po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie;
- zakończenia nastąpią 5 minut po zakończeniu ostatniej partii turnieju w danej grupie;
- na sali gry można posiadać przy sobie wyłączony telefon komórkowy;
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie;
- w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE;
- zgłoszenia, listy startowe i wyniki będą na bieżąco prezentowane w serwisach turniejowych na ChessArbitrze, stronie MUKS MDK Śródmieście: www.muks.vel.pl, stronie DZSzach: www.dzszach.pl oraz stronie WKS Kopernik: www.wkskopernik.pl;
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian i ostatecznej interpretacji powyższego komunikatu.

Organizator: Prezes WKS Kopernik Wojciech Babijczuk

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021