Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej Mikołajkowy
W ramach akcji:
„Szachiści grają dla Polonii”
(Turniej z cyklu GP Wybrzeża)

1. Cel imprezy
n Popularyzacja gry w szachy.
n Włączenie się klubu „SKOCZEK” do ogólnopolskiej akcji „Szachiści grają dla Polonii” pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

2. Organizatorzy:
n Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK”,
n Choszczeński Dom Kultury.

3.Termin i miejsce:
n Turniej rozegrany zostanie w dniu 6 grudnia 2014 r. (sobota) od godz. 10:00
w Choszczeńskim Domu Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo:
n Zgłoszenia przyjmowane będą przez stronę na serwerze Chessarbiter oraz w dniu imprezy w godz. 9:00-9:45.
n W grupie A wziąć udział mogą wszyscy chętni.
n W grupie B zagrają dzieci i młodzież do lat 12. posiadający maks. IV kat szachową.

5. Wpisowe do turnieju:
n W turnieju obowiązuje wpisowe w wysokości 15 zł seniorzy (rocznik 1995 i starsi), 10 zł juniorzy.
n Deklarowana kwota wpisowego przez zawodnika może być wyższa niż obowiązująca.
n Całkowity dochód z wpisowego przekazany zostanie na konto ogólnopolskiej Akcji.

6. System rozgrywek
n Open A 9 rund, tempo P’13’+2’’, kojarzenie komputerowe.
n Open B 9 rund (lub 7), tempo P’15, kojarzenie komputerowe.

6. Nagrody:

Grupa A:
n Zwycięzca otrzyma puchar.
n Nagrody rzeczowe i upominki według możliwości organizatora.

Grupa B:
n 10 najlepszych zawodników otrzyma medale.

7. Uwagi końcowe:
n Do udziału w finale Akcji w Warszawie w 2015 roku, wytypowane zostaną przez Zarząd UKSz SKOCZEK dwie osoby, spełniające kryteria wyznaczone przez Polski Związek Szachowy – ogólnopolskiego organizatora Akcji.
n Turniej A zgłoszony do GP Wybrzeża !
n Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
n Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego dla szachów szybkich.
n Zawodnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.
n Za bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie się małoletniego zawodnika odpowiadają pełnoletni opiekunowie.
n Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
n Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021