Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


FERIE Z SZACHAMI
LEGNICA 2015

I. CEL TURNIEJU
Atrakcyjne spędzenie ferii zimowych. Podnoszenie poziomu gry w szachy.
Podwyższenie i uzyskanie kategorii szachowych.

II . ORGANIZATORZY
- Uczniowski Klub Sportowy „Ogniwo” Legnica

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany w Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy przy ul. Polarnej 1 w dniach 20 - 21.01.2015 .

IV. UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w następujących grupach :

Grupa A – osoby urodzone 2000 i młodsze o rankingu PZSzach ≤ 1800 , FIDE ≤ 1600
Grupa B– osoby urodzone 2004 i młodsze bez rankingu .
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup celem właściwego przeprowadzenia turnieju .

V. ZGŁOSZENIA
Pisemne z podaniem : grupy turniejowej , roku urodzenia, przynależności klubowej, kategorii szachowej należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres : henbalki2@poczta.fm
Można również zgłaszać się w dniu rozpoczęcia turnieju do godz. 9.45. u kierownika turnieju.
Termin zgłoszeń : 20.01.2015

VI. WPISOWE
Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową i nagrody , dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju. Wpisowe 15 zł dla każdego uczestnika turnieju.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund lub kołowe. Kojarzenie komputerowe.
Tempo gry : 60 minut na partię dla jednego zawodnika w grupie A i 30 minut w grupie B dla jednego zawodnika.

Obowiązuje prowadzenie zapisu partii – zwolnione z tego mogą być osoby urodzone 2007 i młodsze jeśli nie posiadają kategorii szachowej.
Obowiązują przepisy gry FIDE.
Remis można proponować po wykonaniu 30 posunięć.

VIII. PROGRAM TURNIEJU – grupy A,B,
Wtorek 20.01. – godz. 9. 45 zakończenie zapisów
godz. 10. 00 I runda
godz. 12. 00 II runda grupa A i godz. 11. 00 grupa B
godz. 14. 00 III runda grupa A i godz. 13. 00 grupa B

Środa 21.01. godz. 9.00 IV runda grupa A i grupa B
godz. 10. 00 V runda grupa B i godz. 11.00 grupa A
godz. 11. 00 VI grupa B i godz. 12.00 grupa A
godz. 12. 00 VII runda i godz. 13.00 grupa A
godz. 15. 00 - zakończenie turnieju , rozdanie nagród , dyplomów

IX. SPRAWY RÓŻNE
Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy. Kierownik turnieju Henryk Balkiewicz
Wszelkie opłaty gotówką na miejscu. Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w turnieju w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021