Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XIII CZWARTKOWE INTEGRACYJNE TURNIEJE SZACHOWE „SPRAWNI INACZEJ”
WROCŁAW 2015

1. ORGANIZATOR
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START Wrocław

2. UCZESTNICTWO
Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową, posiadaną kategorię szachową lub ranking.

3. MIEJSCE ROZGRYWEK
Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów ELWAT Wrocław, ul. Hubska 96/100.
Budynek A, sala 208 (II piętro)

4. TERMINY ZAWODÓW
29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 24 wrzesień, 29 października, 26 listopada.

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Wszystkie turnieje cyklu zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund i z tempem 15 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii.

6. WPISOWE
Wpisowe do każdego turnieju wynosi 5 zł.

7. HARMONOGRAM TURNIEJÓW
16:00 - 16:30 zapisy
16:40 - 21:00 rundy I – VII
ok. 21:10 zakończenie turnieju

8. PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
We wszystkich turniejach cyklu obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu w pojedynczym turnieju decyduje: suma zdobytych punktów, średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, wyższy średni ranking przeciwników.
O zajętym miejscu w całym cyklu decydować będzie: suma punktów z 7 najlepszych dla zawodnika turniejów, a w przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji decydować będzie najwyższe zajęte miejsce w ostatnim turnieju.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Turnieje są samofinansujące, ewentualni sponsorzy podniosą pulę nagród. 60% wpływów z wpisowego przeznacza się na nagrody w turnieju, 20% na całoroczny fundusz nagród i 20% na koszty organizacyjne.
Organizator może wprowadzać zmiany do komunikatu i posiada wyłączność jego interpretacji.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zawodnicy na czas trwania turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

GRAJ W SZACHY – ĆWICZ SIŁĘ UMYSŁU

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021