Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIII ZIMOWEGO OBOZU SZKOLENIOWEGO I TURNIEJU SZACHOWEGO „MŁODE TALENTY”
KARPACZ, 14 – 22.02.2015

I. Cel imprezy:
zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży zgłoszony do Kuratorium Oświaty woj. Lubuskiego
nauka gry w szachy dla początkujących i zaawansowanych
podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

II. Organizatorzy:
Agencja 64 PLUS www.agencja64.pl
KSZ „STILON” Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl
UKS EL-TUR SP3 Bogatynia www.szachy-bogatynia.pl

III. Termin:
14 – 22.02.2015.
Przyjazd w dniu 14.02. po godz. 14:00 (wyżywienie od kolacji 14.02. do obiadu w dniu 22.02.2015)

IV. Miejsce:
zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w Ośrodku Wypoczynkowym „Morion”, ul. Nad Łomnicą 7, 58-540 Karpacz

V. Warunki uczestnictwa:
wpłata 300 zł. zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 31.01.2015.
W przypadku rezygnacji z obozu zaliczka nie podlega zwrotowi. Pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie informacyjnej drogą elektroniczną do dnia 31.01.2015 na adres: Waldemar Gałażewski: tel.600-952-587, e-mail: w.galazewski@gmail.com

VI. Charakterystyka zajęć:
w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczących 8-12 osób. Zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez doświadczonych trenerów szachowych, m.in. Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Tomasz Gałażewski, Andrzej Modzelan – dla zaawansowanych tematem głównym będzie gra końcowa. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych,
z uwzględnieniem wieku. Wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turnieju „Karkonosze 2015”.
Po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia, z krótką oceną gry.

VII. Program dnia:
07:30 - 08:00 Pobudka i toaleta poranna
08:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 – 09:00 Porządki w pokojach
09:00 - 12:30 Zajęcia w grupach
13:00 - 13:30 Obiad
13:30 – 14:00 Dzwonimy do rodziców
15:00 – 18-19:00 Rundy turniejowe
18:30 – 19:30 Kolacja
19:30 – 21:30 Gry i zabawy świetlicowe, filmy DVD (m.in. „Szachowe dzieciństwo”)
21:30 – 22:00 Toaleta wieczorna
22:00 – 07:30 Cisza nocna
VIII. Finansowanie:
Zakwaterowanie i wyżywienie 8 dni x 80 zł = 640 zł.
Opieka szkoleniowa, pedagogiczna, medyczna (własna pielęgniarka) 8 dni x 40 zł. = 320 zł.
Uczestnicy obozu szkoleniowego zwolnieni są z wpisowego do turnieju Karkonosze 2015.
Opłata rankingowej PZSzach. do turnieju Karkonosze 2015 – wynosi 20 zł.
Całkowity koszt obozu 980 zł.
Należności można opłacić na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp. Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp.
nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444 lub gotówką w dniu przyjazdu.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.
UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

IX. Koszt imprezy obejmuje:
zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek), szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno – wychowawczą, udział w turnieju Karkonosze 2015 (wpisowe i opłatę rankingową PZSzach. pokrywa organizator), opiekę medyczną (pielęgniarka), ognisko z pieczeniem kiełbasek, korzystanie z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole podstawowej
X. Uwagi końcowe:
za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca;
uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania, zeszyt oraz strój i obuwie sportowe. Koszt imprezy nie obejmuje transportu.
Korzystanie z telefonów komórkowych wyłącznie w czasie przewidzianym, tj. 13.30 – 14.00
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.


Agencja 64 PLUS
ul. Ogińskiego 67/5
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 607-806-152
KARTA KWALIFIKACYJNA


OW „MORION”,
ul. Nad Łomnicą 7, 58-540 Karpacz

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
1. Nazwa oferty: XIII Zimowy Obóz Szkoleniowy i Turniej Szachowy „Młode Talenty” – Karpacz
2. Forma placówki wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy
3. Miejsce placówki : OW MORION, ul. Nad Łomnicą 7, 58-540 Karpacz
4. Czas trwania od 14.02. – 22.02.2015

II. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU
1. Imię i nazwisko dziecka………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….….
2. Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................
3. Klub............................................................................Kategoria....................Ranking..........
4. Adres zamieszkania ................................................................. tel.......................................
5. Nazwa i adres szkoły ..........................................................................................................
6. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka……………………………………………..……………………………….
........................................................................................................................................
7. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku……………………………………………………. ....................................................................................tel.....................................................
8. Pesel dziecka ................................
III. ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE
Oświadczam:
 rezygnuję z wystawienia faktury  zamawiam wystawienie faktury
Proszę o wystawienie faktury dla:

.................................................................................................................................................
(dokładna nazwa nabywcy, adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga ! Faktury mogą być wystawiane jedynie do 7 dnia od zakończenia turnusu (obozu)

IV. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)..........................................................
(miejscowość, data, podpis rodzica)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021