Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III Turniej o Puchar Dyrektora ChDK

I. Organizatorzy:
L UKSz SKOCZEK Choszczno .
L Choszczeński Dom Kultury.

II. Cel turnieju:
L Uzyskanie wyższych kategorii szachowych (do II włącznie).
L Propagowanie gry królewskiej na terenie Gminy Choszczno.

III. Termin i miejsce rozgrywek:
L Turniej odbędzie się w dniach 21-22.02.2015r. w Choszczeńskim Domu Kultury
przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

Data Godzina Runda / przerwa
21 lutego 2015 Godz. 8:00-8:45 Rejestracja zawodników
21 lutego 2015 Godz. 8:50 Otwarcie turnieju
21 lutego 2015 Godz. 9:00 Runda pierwsza
21 lutego 2015 Godz. 11:05 Runda druga
21 lutego 2015 Godz. 13:05-13:45 Przerwa obiadowa
21 lutego 2015 Godz. 13:50 Runda trzecia
21 lutego 2015 Godz. 15:50 Runda czwarta
22 lutego 2015 Godz. 9:00 Runda piąta
22 lutego 2015 Godz. 11:05 Runda szósta
22 lutego 2015 Godz. 13:10 Runda siódma
22 lutego 2015 Godz. 15:30 Zakończenie turnieju

IV. Uczestnictwo i wpisowe:
L Uczestnik turnieju może zgłosić swój udział:
a. drogą elektroniczną na adres skoczek_choszczno@wp.pl.
b. poprzez formularz ChessArbiter, w terminie do 20 lutego do godziny 15:00
L Wpisowe jednakowe dla wszystkich 30 złotych.

 W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju i tylko pod warunkiem możliwości zapewnienia wszystkim zawodnikom należytego komfortu gry.
 O dopuszczeniu zawodnika do gry w turnieju, zgłaszającego swój udział w dniu jego rozpoczęcia, decyduje sędzia główny.
 Zgłoszenia w dniu turnieju skutkują podwyższeniem wpisowego o 20 złotych.

V. System rozgrywek i tempo gry:
L System szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60 minut dla zawodnika.
L Obowiązuje zapis partii szachowej.
L Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut.

VI. Punktacja i ocena wyników:
L Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegraną 0 pkt.
O miejscu zajętym w poszczególnych turniejach tematycznych decydować będzie (w podanej kolejności):
L Suma zdobytych punktów,
L Średni Buchholz,
L Pełny Buchholz,
L Większa liczba zwycięstw,
L Progresja.

VII. Sprawy sędziowskie:
L Sędziuje Oskar Rosłon, sędzia klasy trzeciej, nr licencji 16300018
L Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE z 01.07.2014r.
L Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są zasadniczo nieodwołalne.

VIII. Nagrody:
L Zwycięzca otrzyma puchar Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury.
L 70% wpisowego zostanie przeznaczone na nagrody finansowe w formule I-50%, II- 30%, III- 20%
L Nagrody rzeczowe w klasyfikacji OPEN za miejsca IV-VI.
L Nagrody rzeczowe dla najlepszych z rankingiem: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800.

 Nagrody nie będą dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi.
 Dokładna wysokość nagród finansowych zostanie podana przed rozpoczęciem III rundy.

IX. Zakwaterowanie i wyżywienie:
L Organizator nie pośredniczy w ewentualnym załatwianiu noclegów dla zawodników.
L Zawodnicy żywią się we własnym zakresie.
L Na sali gier zorganizowany będzie wyłącznie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.
X. Uwagi końcowe:
L Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
L Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.
L Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.
L O zdolności uczestnika do udziału w turnieju decydują jego prawni opiekunowie albo delegujące kluby.
L Sędzia główny ma prawo nałożyć na zawodnika karę wg regulaminu kwalifikacyjnego.
L Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021