Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny

XVI Międzynarodowego Turnieju Szachowego

Mokate Open


Turniej rozgrywany jest w ramach Grand Prix Gminy Goleszów 2015
(w każdym turnieju są oddzielne nagrody)
gospodarzem turnieju jest Gmina Goleszów
celem turnieju jest popularyzacja szachów i promocja Gminy Goleszów

patronat medialny:
Głos Ziemi Cieszyńskiej
Kronika Beskidzka
Regionalny Portal Internetowy Beskidzka 24

I. Organizator:
Gmina Goleszów, 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów, 43-440 Goleszów ul. Grabowa 1
Gminny Osrodek Kultury w Goleszowie, Goleszów, ul. Cieszyńska 25
Kierownik turnieju – Karol Linert tel: 507854567; karollinert@tlen.pl

II. Termin i miejsce:
22.02.2015 (NIEDZIELA)
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, Goleszów ul. Cieszyńska 25
9.20 zamknięcie listy startowej, przewidywane zakończenie 14.00-14.30

III. System rozgrywek i tempo gry:
System szwajcarski na dystansie 9 rund,
system Mokate (zmienne tempo): rundy I - II P-5, rundy III - IX blitz P-10.

IV. Warunki uczestnictwa:
Turniej ma charakter otwarty.

Ilość uczestników ograniczają warunki lokalowe, pewność udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter, następnie wpłacenie wpisowego i potwierdzenie obecności na sali turniejowej w dniu zawodów do 9.20 !!!!!!!, po tej godzinie zapisywani do turnieju będą zawodnicy bez wcześniejszego zgłoszenia, możliwy jest udział spóźnionych zawodników od drugiej rundy.

V. Wpisowe:
Obowiązuje opłata wpisowego, pobierana na sali turniejowej w dniu zawodów:
– 10 zł dla mieszkańców Goleszowa i zawodników dawnej „Olimpii” Goleszów,
– 20 zł pozostali,
W indywidualnych przypadkach organizator ma prawo odstąpić od pobrania lub zmienić wysokość opłaty wpisowej.

VI. Nagrody w turnieju 22.02.2015:
Puchar dla zwycięzcy, a w grupie do 12 lat i powyżej 65 lat - medale.
50 nagród produktowych Firmy Mokate, możliwe są dodatkowe nagrody.
Nagrody pieniężne w turnieju:
I – 300 zł, II - 200 zł, III - 100 zł, IV - 50 zł, V - 50 zł, VI - 50 zł, VII - 50 zł, VIII - 50 zł, IX - 50 zł, X - 50 zł
kobiety: I - 200 zł, II - 100 zł, III - 100 zł, IV - 50 zł, V - 50 zł, VI - 50 zł,
ranking do 1600 – 10 x 50 zł
wiek 65+ – 6 x 50 zł
premie dla najlepszych GM i WGM

- lista według rankingów dla szachów błyskawicznych, zawodnikom bez ELO przypisany zostanie ranking lokalny lub inny, jeżeli taki posiadają, w kolejności: klasyczne, szybkie, lokalny
- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na sali podczas zakończenia turnieju
Nagrody produktowe Firmy Mokate za miejsca 1 do 40 i dla 10 młodzików do 12 lat
W turnieju można łączyć nagrody pieniężne i produktową

VII. Finansowanie:
Gmina Goleszów w znacznej części pokrywa koszty związane z organizacją turnieju, i funduje Puchar Gminy na zakończenie cyklu.
Podstawowe nagrody pieniężne ufundowane będą z darowizny, którą przekaże Firma MOKATE, Firma
MOKATE przekaże również nagrody produktowe (minimum 50 szt).Firma Mokate w czasie trwania turnieju prowadzić będzie bezpłatną degustację swoich wyrobów.

VIII. Sędziowanie:
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Decyzje podjęte przez sędziego głównego w czasie turnieju są ostateczne.

IX. Inne:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy turnieju zgadzają się na rejestrację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku i jego publikację.
Kibice mogą przebywać na sali gry.
Organizator może dokonać zmian w regulaminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora turnieju.
Termin i miejsce rozgrywania turnieju może się zmienić.
Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów w całości.

X. Klasyfikacja Grand Prix:
Sposób przyznawania punktów GP:
malejąco o 5 punktów – od 250 punktów GP za 1 miejsce, do 205 punktów GP za 10 miejsce
malejąco o 3 punkty – od 205 punktów GP za 10 miejsce, do 115 punktów GP za 40 miejsce
malejąco o 2 punkty – od 115 punktów GP za 40 miejsce, do 35 punktów GP za 80 miejsce, następnie co jeden punkt mniej do 15 punktów za 100 miejsce

Do klasyfikacji końcowej Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach 2014, każdemu z zawodników zaliczone zostaną maksymalnie 3 najlepsze wyniki. Przy równej liczbie punktów GP o kolejności zadecydują:
- lepszy wynik punktowy (punkty GP) zawodnika w jego najlepszym turnieju
- porównanie kolejnych najlepszych wyników (punkty GP)
- porównanie punktów GP ostatniego turnieju z udziałem danych zawodników.

Rezygnacja zgłoszonego zawodnika z udziału w zawodach bez powiadomienia Organizatora, będzie miała wpływ na kolejność przyjęcia zgłoszenia do następnych turniejów.

Prezes LKS "Olimpia" Goleszów - Stanisław Duda

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021