Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny
4 Pory Roku - Zima z Szachami
21-22.02.2015 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. MECENAT
Lesław Siemaszko - fundator nagród finansowych w turniejach

III. TERMIN I MIEJSCE
Rozgrywki odbędą się w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie i będą podzielone na dwa dni:
sobota, 21. lutego 2015 - Młode Talenty i Juniorzy
niedziela, 22. lutego 2015 - OPEN

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Zawodnicy zostaną podzieleni na trzy grupy:
OPEN - dla wszystkich chętnych bez względu na posiadaną kategorię szachową;
Młode Talenty - dla dzieci do lat 12 posiadających maksymalnie IV kategorię szachową lub ranking do 1400 (kryteria te obowiązują tylko w momencie przystąpienia do rozgrywek). Dzieci do lat 8 bez ograniczeń rankingowych,
Juniorzy - dla juniorów do lat 18 bez ograniczeń rankingowych;

Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund.

Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter, tempo gry: zegary elektroniczne 13min+2s.

OPEN zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

V. ZGŁOSZENIA
Aby uniknąć opóźnień, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza i punktualne przybycie na salę gry.
Liczba uczestników w każdym dniu rozgrywek ograniczona do 100 osób.
Zgłoszenia online (preferowana forma):
OPEN http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_586/
Młode Talenty http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_588/
Juniorzy http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_589/

w przypadku problemów z działaniem strony można zgłosić się przez e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub przez SMS pod nr 663-233-532 zawierający grupę/imię i nazwisko/rok urodzenia/kategorię/klub lub miasto. Osoby posiadające aktualne dane w Centralnym Rejestrze PZSzach mogą wpisać samo imię i nazwisko oraz nr ID-CR
zgłoszenia dodatkowe w dniu zawodów w godz. 9.15 – 9.45 możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Opłacenie wpisowego w gotówce bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9-15 - 9.45:

Wpisowe OPEN:
25,00 zł - wszyscy uczestnicy w wieku od 18 do 65 lat,
20,00 zł - zawodnicy urodzeni w 1948 i starsi, juniorzy do lat 18,
Wpisowe Młode Talenty i Juniorzy: 15,00 zł
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2015 r. - 5 zł zniżki.

Zgłoszenia na sali gry skutkują wzrostem wpisowego o 5 zł. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa i nie opłacą wpisowego do godz. 9.45 zostaną dopuszczone do turnieju od II rundy.

VII. NAGRODY

OPEN
Nagrody główne
I - 700,00 zł + puchar VI - 100,00 zł
II - 600,00 zł VII - 80,00 zł
III - 500,00 zł VIII - 70,00 zł
IV - 300,00 zł IX - 50,00 zł
V - 200,00 zł X - 40,00 zł

Nagrody w grupach rankingowych PZSzach (nie są łączone)
1000 – 1400 40,00 zł 1000 – 1600 40,00 zł
1000 – 1800 40,00 zł 1000 – 2000 40,00 zł

Nagrody specjalne (mogą być łączone)

Najlepszy zawodnik KSz Gryf Szczecin 100,00 zł

Najlepsza zawodniczka KSz Gryf Szczecin 100,00 zł

Młode Talenty
I m-ce Puchar + atrakcyjna nagroda rzeczowa;
Miejsca II-III - medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe;
Najlepsi: chłopiec do lat 8, dziewczynka do lat 8 - medale i nagrody rzeczowe;
Słodycze dla wszystkich dzieci.

Turniej Juniorów
I m-ce - 100,00 zł;
Miejsca II, III - literatura szachowa;
Najlepsi: junior do lat 14, juniorka do lat 14 - literatura szachowa

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie
https://drive.google.com/file/d/0B1YC-Hyq-vM2ei0zNTQ3QU5WZHM/
Dodatkowych informacji udziela Robert Jacek nr tel. 666-247-147

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021