Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w Szachach
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Romana Szełemeja


1. Organizator : WKSz Hetman Wałbrzych (Paweł Kowalczyk 667-096-960 e-mail pawelkowalczyk1992@gmail.com)

2. Współorganizatorzy: DZSzach, UM Wałbrzych Dział Promocji Miasta, Wałbrzyski Ośrodek Kultury

3. Cel turnieju: Możliwość zdobycia rankingu ELO dla szachów błyskawicznych! Popularyzacja "Królewskiej Gry" W Powiecie Wałbrzyskim. Nawiązywanie sportowej rywalizacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Wyłonienie Mistrza Wałbrzycha w blitzu na rok 2015.

4. Sponsorzy: TWS Wałbrzych, Glassnet Recycling Wałbrzych, DZSzach, NSK Wałbrzych, UM Wałbrzych

5. Termin i miejsce rozgrywek: 28 lutego 2015r Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych

6. System zawodów oraz tempo gry: Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 17 rund tempem gry P3min+2s/ruch
Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE!

7. Sędziowanie: Sędzią Głównym turnieju będzie Michał Dzikowski, sędzią rundowym będzie Michał Wagiel

8. Udział w Mistrzostwach, zgłoszenia: W turnieju udział może wziąć każdy pod warunkiem uiszczenia opłaty wpisowego; Seniorzy powyżej 18 lat =30zł, juniorzy do 18 lat =20zł. Ilość miejsc jest ograniczona do 150, decyduje kolejność zgłoszeń na adres e-mail: pawelkowalczyk1992@gmail.com, na stronie chessarbitra, bądź w dniu zawodów w przypadku wolnej ilości miejsc.

9. Nagrody:
Klasyfikacja Open
I- 750zł+puchar
II- 500zł
III-400zł
IV-300zł
V- 200zł
VI-100zł
VII-IX-80zł, X-XII-70zł, XIII-XV-50zł (=2850zł)

Klasyfikacja Juniorów :
do lat 18 I- 100zł + puchar II- 80zł III- 70zł (=250zł)
do lat 14 I- 80zł + puchar II- 70zł III- 50zł (=200zł)
do lat 10 I- 70zł + puchar II- 50zł III- 30zł (=150zł)

Klasyfikacja Kobiet:
I – 100 zł + puchar II – 80 zł III – 70 zł (=250zł)

Klasyfikacja Seniorów powyżej 50 lat (60+)
I – 100 zł + puchar II - 80 zł III – 70zł (=250zł)

Do rankingu 2000(ELO)
I – 100 zł , II – 80 zł , III – 70 zł , IV – 50zł(=300zł)
Do rankingu 1700(ELO)
I – 100 zł , II – 80 zł , III – 70 zł , IV – 50zł(=300zł)
Nagroda losowana – dla nie nagrodzonych zawodników – 50zł

Łączna pula nagród wynosi 4600zł

Nagród nie można łączyć – co oznacza, iż każdy zawodnik może otrzymać tylko 1 nagrodę!
Nagrody są przydzielane w kolejności od najwyższej tzn gdy zawodnik wygrał w np dwóch kategoriach i może otrzymać do wyboru dwie nagrody przyjmuję się, iż zdobywa wyższą.

10. Harmonogram turnieju:
9:00-9:45 – przyjazd zawodników, zapisy, potwierdzanie zgłoszeń, uiszczanie opłaty startowej(wpisowego)
10:00 – Uroczyste otwarcie Mistrzostw
10:15 – 13:00 Rundy I-XI
13:00 – 13:30 Przerwa na poczęstunek
13:30 – 15:00 Rundy XII-XVII
ok 15:30 Uroczyste zakończenie turnieju
11. Postanowienia końcowe :
- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
- osoby niepełnoletnie winny pozostać pod opieką rodziców, opiekunów, bądź trenerów
- osoby, które chcą wziąć udział w turnieju i zapiszą się, ale do godziny 9:45 nie pojawią się by potwierdzić udział w turnieju zostają skreślone z listy uczestników !
- osoby, które dopiszą się po godzinie 9:45 zostaną dopuszczone do Mistrzostw od II rundy !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021