Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
w szachach szybkich

REGULAMIN

I. Cel rozgrywek:
Propagowanie Królewskiej Gry w województwie zachodniopomorskim w formie drużynowej.
Wyłonienie drużynowego mistrza województwa zachodniopomorskiego.

II. Organizator:
UKSz SKOCZEK Choszczno.

III. Termin i miejsce rozgrywek:
Mistrzostwa odbędą się w dniu 15.03.2015 roku od godz. 10:00w Choszczeńskim Domu Kultury.
Oficjalnego zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy dokonać drogą elektroniczną na adres mailowy: skoczek_choszczno@wp.pl,w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2015 r. do godz 15:00.
Kierownik Turnieju może w drodze wyjątku dopuścić drużynę zgłoszoną dopiero w dniu rozgrywek, gdy nie zakłóci to w poważnym stopniu porządku organizacyjnego zawodów i nie spowoduje to opóźnienia w terminowym ich rozpoczęciu.

IV. Uczestnictwo i wpisowe:
Drużyna musi składać się z co najmniej czterech zawodników/zawodniczek, przy czym na szachownicy nr 4 musi grać junior do lat 14 (rocznik 2001 lub młodszy) albo kobieta.
Wpisowe dla drużyny wynosi 60 złotychpłatne gotówką w dniu rozgrywek.

V. System rozgrywek i tempo gry:
System rozgrywek oraz liczba rund będą uzależnione od liczby zgłoszonych drużyn i zostaną ustalone na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Preferowany będzie system kołowy.
Tempo gry: 13min+2s na zawodnika.

VI. Punktacja i ocena wyników:
Ustalenie kolejności drużyn w tabeli wyników:
o Suma dużych punktów (meczowych)
(zwycięstwo – 3 punkty, remis – 1 punkt, przegrana – 0 punktów).
o Suma małych punktów (wyniki na poszczególnych szachownicach):
(zwycięstwo 1 punkt, remis 0.5 punktu, przegrana – 0 punktów).

VII. Nagrody
Puchary dla trzech pierwszych drużyn.
Medale, dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników na każdej szachownicy.
Dyplomy dla każdej drużyny.

VIII. Wyżywienie
Zawodnicy żywią się we własnym zakresie. Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

IX. Sprawy sędziowskie:
7.1.Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE w szachach szybkich.
7.2. Zgłoszenia drużyny do turnieju dokonuje jej Kapitan. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez zespół. Powinna ona posiadać, co najmniej dobrą znajomość przepisów gry według kodeksu szachowego.
7.3.Skład drużyny, obejmujący zawodników ze składu podstawowego oraz wszystkich zawodników rezerwowych, zgłasza pisemnie jej Kapitan na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników rezerwowych.
7.4. Zawodnicy rezerwowi, w kolejności wynikającej ze zgłoszenia, mogą grać na szachownicach za ostatnim zawodnikiem ze składu podstawowego, z zachowaniem warunku dotyczącego obsady czwartej szachownicy.
7.5. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym na odprawie technicznej, nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
7.6. Kobieta zgłoszona do gry w turnieju w składzie podstawowym drużyny na jednej z trzech pierwszych szachownic, nie może grać na czwartej szachownicy.
7.7. Jeśli drużyna reprezentuje klub zarejestrowany w Polskim Związku Szachowym, to członkami drużyny mogą być wyłącznie zawodnicy przypisani do tego klubu.
7.8. Jeden klub może zgłosić do udziału w turnieju dowolną liczbę drużyn, z uwzględnieniem warunku dotyczącym obsady czwartej szachownicy.
7.9. W turnieju może wziąć udział drużyna złożona między innymi z zawodników niezrzeszonych w klubach zarejestrowanych w PZSzach. W takim przypadku drużyna występuje pod unikalną nazwą własną i nie reprezentuje żadnego klubu.
7.10. Jeżeli turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim, numery startowe drużyn będą przydzielane przez Kierownika Turnieju na podstawie średniego rankingu PZSzach podstawowego składu drużyny, a przy ich równości, według rankingów PZszach zawodników na kolejnych szachownicach. Gdy i te okażą się identyczne, o miejscu na liście będzie decydował średni ranking Chess Arbitra podstawowego składu drużyny. Gdy i on okaże się identyczny, decyduje losowanie.
7.11. Jeżeli turniej będzie rozgrywany systemem kołowym, a klub reprezentowany jest przez co najmniej dwie drużyny, Kierownik Turnieju organizuje losowanie numerów startowych drużyn w ten sposób, aby drużyny z tego samego klubu spotkały się ze sobą w pierwszych rundach.
7.12. Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem czarnym).
7.13. Drużyna może przystąpić do meczu, jeżeli na sali znajduje się co najmniej trzech zawodników.
W przeciwnym wypadku przegrywa walkowerem.
7.14. Funkcję sędziego meczu pełnią Kapitanowie obu występujących w meczu drużyn, a w przypadku sporu osoba bezstronna wyznaczona przez Kierownika Turnieju (z zachowaniem zasady jak najwyższego obiektywizmu).
7.15.Wszelkie spory podczas gry rozstrzyga niezwłocznie na miejscu komisja sędziowska, złożona z Kapitanów drużyn uczestniczących w sporze oraz Kapitana innej drużyny, którego uprawnienia sędziowskie są jak najwyższe, wyznaczonego przez Kierownika Turnieju (z zachowaniem zasady jak najwyższego obiektywizmu). Decyzja komisji sędziowskiej zapada zwykłą większością głosów i jest nieodwołalna.
7.16.O miejscu na szachownicy decydować będą kolejno: Liczba punktów cząstkowych, bezpośredni pojedynek, Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw.
7.17. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:

Kierownik Turnieju- Oskar Rosłon, tel. 728-498-694
Obsługa techniczna- Krzysztof Dłużyński, tel. 607-302-720.

X. Uwagi końcowe.
Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.
O zdolności uczestnika do udziału w turnieju decydują jego prawni opiekunowie albo delegujące kluby.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021