Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA CHOSZCZNA ZA ROK 2015
REGULAMIN

1. Cel imprezy
Wyłonienie Mistrza Choszczna w szachach szybkich na rok 2015.
Popularyzacja gry w szachy na terenie powiatu choszczeńskiego.

2. Organizatorzy:
Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK”,
Choszczeński Dom Kultury.

3.Termin i miejsce:
Turniej rozegrany zostanie 25 kwietnia 2015 r. (sobota) w Choszczeńskim Domu Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo:
Zgłoszenia przyjmowane będą :
przez internet na serwerze Chessarbiter Pro
drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl
osobiście w dniu imprezy w godz. 9,00 - 9,45.
Uczestnikiem może być każda osobabez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.

5. Wpisowe do turnieju:
Obowiązuje wpisowe :
seniorzy (rocznik 1996 i starsi) : 15,00 zł ;
juniorzy (rocznik 1997 i młodsi) oraz dzieci :10,00 zł.

W przypadku zapisów na sali gry wpisowe wzrasta o 10zł.

6. System rozgrywek
Szwajcarski na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe.
Tempo gry: 13 minut + 2 sekundy na partię dla zawodnika.

O kolejności miejsc decyduje kolejno:
liczba zdobytych punktów,
średni Buchholz,
pełny Buchholz,
progres,
liczba zwycięstw.

7. Nagrody:
Puchary za miejsca I-III w kat. OPEN
70% wpisowego zostanie przeznaczone na nagrody finansowe za miejsca I-III.
Nagrody rzeczowe za miejsca IV-VI.
Puchar dla najlepszego juniora.
Nagrody rzeczowe dla juniorów za miejsca I-III
Nagrody rzeczowa dla najlepszej kobiety.
Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.
Nagroda dla najlepszego z Choszczna.

Nagrody nie będą dublowane. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji.

8. Uwagi końcowe:
Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego dla szachów szybkich, jednak pierwsze nieprawidłowe posunięcie kończy się upomnieniem sędziego a drugie dopiero porażką.
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, uczestniczą w zawodach na własne ryzyko oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021