Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE
Wrocław 25.04.2015

I. Organizator
Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Szachowego

II. Termin i miejsce
WKSz HETMAN – Wrocław, ul. Św. Antoniego 31b

III. Prowadzący
Rafał Siwik – International Arbiter (IA) & International Organizer (IO)
Aleksander Sokólski – International Arbiter (IA) & International Organizer (IO)

IV. Warunki uczestnictwa
W kursie mogą uczestniczyć kandydaci na sędziów klas okręgowych (wymagania dla kandydatów poniżej), pod warunkiem zgłoszenia się w terminie do dnia 20.04.2015 (w zgłoszeniu musi być podana możliwość kontaktu telefonicznego lub elektronicznego).
Zgłoszenia na kurs przyjmuje
Aleksander Sokólski e-mail: asokolski@gmail.com tel. 883976476
Opłatę za egzamin w wysokości 150 zł należy wpłacić gotówką przed rozpoczęciem kursu lub przelewem na konto DZSzach.

V. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o tytuł sędziego
Sędzią szachowym może być osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.

VI. Program Kursu
sobota, 25.04.2015
do 10:30 – potwierdzenie udziału
10:30 – 15:00 – wykłady
15:30 – egzamin
17:00 – zakończenie kursu
Ewentualny termin poprawkowy egzaminu zostanie podany w późniejszym terminie.

VII. Informacje dodatkowe
Ze względu na ograniczony czas trwania uczestnicy we własnym zakresie powinni przyswoić sobie wiadomości z Kodeksu Szachowego w zakresie:
1. Przepisy Gry FIDE
2. Przepisy turniejowe FIDE
3. Regulamin Klasyfikacyjny Polskiego Związku Szachowego
4. Status sędziego szachowego
Uczestnicy powinni posiadać wydrukowaną wersję powyższych dokumentów oraz kalkulator do obliczeń rankingowych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021