Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej z okazji Dnia Dziecka 2015
(z możliwością uzyskania kat. V i IV)

REGULAMIN

I. Cel rozgrywek
L Propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Choszczno.
L Zdobycie lub podwyższenie kategorii szachowych.

II. Organizator:
L UKSz SKOCZEK Choszczno
L Choszczeński Dom Kultury

III. Termin i miejsce rozgrywek:
L Turniej odbędzie się w piątek dnia 05 czerwca 2015 od godz. 10:00 w Choszczeńskim Domu Kultury.

IV. Uczestnictwo i wpisowe:
L Uczestniczyć w turnieju może młodzież szkolna i dzieci w wieku do 12 lat (rocznik 2003 i młodsi).
L Wpisowe do turnieju wynosi 5 zł.
L Przy zapisie na sali gry wpisowe wynosi 10 zł.
L Członkowie klubu UKSz SKOCZEK Choszczno zwolnieni z wpisowego.
L Zgłoszenia za pomocą poczty e-mail: skoczek_choszczno@wp.pl lub na serwisie ChessarbiterPro.

V. System rozgrywek i tempo gry:
L Grupa A: 6 rund tempem P-30. ( z możliwością uzyskania V I IV kategorii.)
L Grupa B: 7 rund tempem P-15. ( dla dzieci początkujących.)

VI. Punktacja i ocena wyników:
L Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis ½ pkt a za przegraną 0 pkt.
L W przypadku równej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc decydować będzie punktacja pomocnicza, której kryteria zostaną podane przez Sędziego głównego przed rozpoczęciem turniejów.

VII. Sprawy sędziowskie:
L Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
L W grupie A pierwsze nieprawidłowe posunięcie będzie kończyło partię.
L W grupie B drugie nieprawidłowe posunięcie będzie kończyło partię.
L Dozwolone jest posiadanie wyłączonego urządzenia elektronicznego przy sobie.

VIII. Nagrody:
W grupie A:
L Pamiątkowe medale.
L Słodkie upominki.
L Zdobyta kategoria szachowa.
W grupie B:
L Pamiątkowe medale.
L Słodkie upominki.

IX. Wyżywienie , bufet
L Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z herbatą i słodyczami.

X. Uwagi
L Decyzje Sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne.
L W przypadku niskiej frekwencji w grupie A albo B organizator może zadecydować o połączeniu obu grup.
L Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
L Członkiem klubu UKSz SKOCZEK jest osoba, która złożyła deklarację przynależności.


KOMITET ORGANIZACYJNY
ZARZĄD UKSz SKOCZEK CHOSZCZNO

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021