Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


CYKL 4 PÓR ROKU:

Letni TURNIEJ SZACHOWY DO LAT 9

6 Czerwca 2015r.

1. ORGANIZATOR: KS AZS Politechnika Wrocławska przy wsparciu Gminy Wrocław

2. TERMIN I MIEJSCE: 6 czerwca 2015r. (sobota)
Instytut im. Jerzego Grotowskiego Studio na Grobli
ul. Na Grobli 30/32
- od godz. 9:15-9:45 potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego;
- godz. 9:50 rozpoczęcie turnieju;
- godz. 10.00-13.30 – rundy I-VII
Zakończenie zawodów bezpośrednio po rundzie VII.

3. ZGŁOSZENIA:
Ø poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.szachy.azs.pwrwroc.pl lub www.chessarbiter.com ;
Ø telefonicznie, sms lub e-mail z podaniem następujących danych: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, numer szkoły/przedszkola, nazwa klubu, kategoria szachowa. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail: olga.lisowska@gmail.com

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 5 czerwca 2015r. do godz. 11.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Ø terminowe zgłoszenie;
Ø kryterium wiekowe – dzieci urodzone w 2006r. i młodsze;
Ø opłacenie wpisowego w wysokości 15 zł – bezpośrednio przed turniejem na sali gry
Proszę rodziców o opiekę nad dzieckiem przez cały czas trwania turnieju

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry 15 minut na zawodnika.

6. NAGRODY:
Medale, dyplomy i nagrody otrzyma 3 pierwszych chłopców oraz 3 pierwsze dziewczynki
w swoich grupach wiekowych (roczniki 2006, 2007 i 2008). Wszystkie dzieci uczestniczące w turnieju otrzymają dyplomy oraz upominki.

7. CYKL 4 PÓR ROKU:
Turniej wiosenny jest 1 turniejem cyklu pór roku. Przed nami turniej letni: 06.06.2015r.

Terminy turnieju jesiennego oraz zimowego zostaną podane w czerwcu.

Za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji cyklu (wśród dziewcząt i chłopców z poszczególnych roczników) zostaną wręczone puchary. Do klasyfikacji generalnej wlicza się sumę punktów uzyskanych we wszystkich 4 turniejach. W przypadku równej ilości punktów brane jest pod uwagę wyższe miejsce w turnieju zimowym.


8. INFORMACJE DODATKOWE:
Ø w turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE;
Ø za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiadają rodzice/opiekunowie;
Ø udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć z wizerunkiem zawodników na potrzeby zawodów;
Ø ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021