Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN XXIII TURNIEJU SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH O ZŁOTĄ AZALIĘ

14 czerwca 2015r. ,
Niemcza - ARBORETUM w Wojsławicach

CEL: - popularyzacja szachów - promocja imprezy plenerowej (Arboretum w Wojsławicach)

ORGANIZATOR:
1. Niemczański Ośrodek Kultury
2. Arboretum w Wojsławicach

WSPÓŁORGANIZATOR:
Dolnośląski Związek Szachowy

MIEJSCE:
Arboretum Wojsławice – Niemcza – plener.

TERMIN:
14 czerwca 2015r. – niedziela, godz. 10.00.

UCZESTNICTWO:
1. Prawo startu mają wszyscy miłośnicy szachów bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową oraz posiadaną kategorię.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12.06.2015 na adres, telefon, fax,
e-mail (zobacz poniżej) lub w dniu zawodów w godz. od 9.00 do 9.45
3. Ilość miejsc ograniczona, maksymalnie 50 osób.
4. Przed rozpoczęciem zawodów należy dokonać opłaty startowej w wysokości:
30zł – dorośli, 20zł - dzieci i młodzież do lat 18.

SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek uzależniony od ilości uczestników: - do 20 – system kołowy - powyżej – system szwajcarski do 20 rund.

OCENA WYNIKÓW: O kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów uzyskana w turnieju, licząc 1,0 pkt. za wygraną, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną. W przypadku równości o zajętym miejscu decyduje punktacja pomocnicza w następującej kolejności: a) w przypadku systemu kołowego: - system Sonneborn-Berger - system Koyi - wyniki w bezpośrednich pojedynkach - liczba zwycięstw b) w przypadku systemu szwajcarskiego: - system Buchholza (średni- po odrzuceniu po jednym wyniku skrajnym) - system Buchholza pełny - progress - liczba zwycięstw

TEMPO GRY:
Turniej rozgrywany będzie tempem 5 minut dla zawodnika na rozegranie partii.

ZGŁOSZENIA: Wcześniejsze - dokonywane telefoniczne, faxem, e-mailem, przyjmowane będą do 12.06.2015 r.
e-mail: nok@nok.niemcza.pl
tel.74 837 60 03, tel./fax. 74 837 61 14
lub w dniu zawodów w godz. od 9.00 do 9.45

NAGRODY:
1. Regulaminowo przyznane zostaną nagrody pieniężne za
I, II, III, IV, V i VI miejsce Nagrody gwarantowane:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
IV miejsce – 150 zł
V miejsce – 150 zł
VI miejsce – 100 zł
Najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE lub z ELO FIDE <1900 – 100 zł. oraz -dla najlepszego uczestnika do lat 18 nie nagrodzonego nagrodą główną–50 zł. -dla najwyżej sklasyfikowanej zawodniczki nie nagrodzonej nagrodą główną-50zł. 2. Przy frekwencji poniżej 20 uczestników ilość i wysokość nagród
może ulec pomniejszeniu. 3. Trzej najlepsi w klasyfikacji generalnej otrzymują unikatowe sadzonki Azalii, ufundowane przez Dyrekcję Arboretum w Wojsławicach. 4. Ponadto zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Przeprowadzenie turnieju i sędziowanie zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego PZSz. z 2002r. Sędzią głównym będzie Sławomir Machlowski - Sędzia Klasy Pierwszej. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należeć będzie do organizatora, a przepisów związanych z przeprowadzeniem turnieju do Sędziego. Inne sprawy nie ujęte w regulaminie a zaistniałe w trakcie turnieju rozpatrywane będą przez Sędziego Głównego wraz z organizatorami.

O r g a n i z a t o r z y

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021