Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR WÓJTA GMINY ROZOGI

I. ORGANIZATORZY
 Stowarzyszenie „Zielona Alternatywa”
 Urząd Gminy Rozogi
 Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach
 Sekcja Szachowa BDK Biskupiec

II. CEL TURNIEJU
- popularyzacja szachów wśród mieszkańców Gminy Rozogi,
- konfrontacja szachistów z regionu Warmii i Mazur oraz integracja braci szachowej,
- rekreacja oraz poznanie walorów turystycznych Rozóg i okolic, promocja gminy,
- umożliwienie wejścia na listę rankingową FIDE w szachach szybkich.

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w Niedzielę 14 czerwca 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach, Plac Jana Pawła II 1.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
System szwajcarski na dystansie 9 rund, prowadzony programem chessarbiter.
Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
Tempo gry: 15 min. na partię dla zawodnika.
TURNIEJ ZGŁOSZONY DO OCENY RANKINGOWEJ FIDE DLA SZACHÓW SZYBKICH.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia
poprzez serwis turniejowy chessarbiter lub pocztą elektroniczną na adres ori49@wp.pl do dnia
12.06.2015r. oraz opłacą w dniu turnieju wpisowe w wysokości:
 Seniorzy – 25 zł
 Weterani (ur. 1955 i starsi) – 20 zł
 Zawodnicy z Gminy Rozogi, kobiety oraz młodzież do lat 18 – 15 zł
Grupa zawodników z jednego klubu licząca minimum 5 osób – 5 zł zniżki dla każdego zawodnika (pod warunkiem zgłoszenia udziału w terminie do 12.06.2015r).

VI. NAGRODY

Turniej do 50 uczestników Turniej powyżej 50 uczestników
I 250 zł IV 80 zł I 250 zł V 80 zł
II 150 zł V 60 zł II 200 zł VI 60 zł
III 100 zł VI 40 zł III 150 zł VII 50 zł
IV 100 zł VIII 40 zł
Ponadto nagrody dodatkowe:
 dla najlepszego zawodnika reprezentującego Gminę Rozogi – 50 zł
 dla najwyżej sklasyfikowanych w kategorii: kobieta, junior do 18 lat, weteran – 50 zł
 dla najlepszego zawodnika o rankingu PZSzach ≤ 1800 – 50 zł
 nagroda losowana spośród wszystkich obecnych na zakończeniu uczestników – 50 zł

VII. PROGRAM TURNIEJU
09.00-10.00 – potwierdzenie udziału 13.10 – V runda
10.15 - otwarcie turnieju 13.50 – VI runda
10.30 - I runda 14.30 – VII runda
11.10 - II runda 15.10 – VIII runda
11.50 - III runda 15.50 – IX runda
12.30 - IV runda 16.30 – zakończenie turnieju

VIII. SPRAWY RÓŻNE
a. UWAGA! Można otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej),
b. Wszystkie nagrody zostaną przyznane bez względu na ilość uprawnionych zawodników
w danej kategorii,
c. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru
PESEL lub NIP (pod rygorem nie wypłacenia nagrody),
d. Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatora,
e. Sprzęt do gry zapewnia organizator,
f. Organizator zapewnia drobny poczęstunek, serwis kawowy oraz napoje,
g. Kontakt, zgłoszenia: Paweł Orłowski tel. 665-654-949, e-mail: ori49@wp.pl

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH

ZAPRASZAMY DO GRY
ORGANIZATORZY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021