Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VI MIĘDZYNARODOWEGO KRESOWEGO FESTIWALU SZACHOWEGO
Sokółka 2015

I. Cel zawodów:
• Upowszechnianie sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników.
• Podwyższanie kategorii szachowych oraz zdobycie międzynarodowego rankingu FIDE.
• Promocja województwa podlaskiego i powiatu sokólskiego oraz ich walorów turystyczno-sportowych.
• Nawiązanie kontaktów sportowych z krajami ościennymi, w tym Estonią, Białorusią, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą;

II. Patronat:
• Marszałek Województwa Podlaskiego
• Burmistrz Sokółki
• Sokólski Fundusz Lokalny
• Patronat medialny: http://www.isokolka.eu

III. Organizator:
• Ludowy Uczniowski Klub Szachowy Orient Sokółka
• Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku
• Kierownik: Józef Bochenko, kom. 507 123 671, e-mail: ziukjb@wp.
• Sędzia główny: IA Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl

IV. Współorganizatorzy:
• Sokólski Ośrodek Kultury
• Sokólski Fundusz Lokalny
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce

V. Termin i miejsce:
• 6-11 lipca 2015 roku
• Sokólski Ośrodek Kultury, Sokółka ul. Grodzieńska 1, tel. 85 711 24 35

VI. Uczestnicy:
• Grupa A – zawodnicy z dowolnym rankingiem międzynarodowym ELO oraz zawodnicy z rankingiem krajowym minimum 1600;
• Grupa B – zawodnicy z rankingiem ELO do 1599 włącznie oraz zawodnicy z rankingiem krajowym do 1801;
• Grupa C – zawodnicy z rankingiem krajowym do 1600 (bez rankingu ELO);
• Grupa D – dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze

VII. System rozgrywek:
• Szwajcarski na dystansie 9 rund

VIII. Tempo gry:
• Grupa A – po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
• Grupa B – po 30 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
• Grupa C – po 30 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
• Grupa D – po 60 minut dla zawodnika na całą partię

IX. Zgłoszenia:
• Zgłoszenia przyjmuje sędzia główny
• Serwis turniejowy www.chessarbiter.com

X. Program zawodów:
Data Grupa A Grupy B i C Grupa D
06 VII 09:00 – zgłoszenia 09:00 – zgłoszenia
poniedziałek 10:00 – I runda 10:00 – rundy I-II
16:00 – II runda
07 VII 10:00 – III runda 10:00 – rundy III-IV
wtorek Turniej szachów błyskawicznych godz. 17
08 VII 10:00 – IV runda 10:00 – rundy V-VI 09:00 – zgłoszenia
środa 16:00 – V runda 10:00 – rundy I-III
09 VII 10:00 – VI runda 10:00 – rundy VII-VIII 10:00 – rundy IV-VI
czwartek Wycieczka godz. 15
10 VII 10:00 – VII runda 10:00 – runda IX 10:00 – rundy VII-IX
piątek 16:00 – VIII runda
11 VII
sobota 10:00 – IX runda

XI. Kryteria punktacji pomocniczej:
• Średni Buchholz
• Pełny Buchholz
• Progresja

XII. Wpisowe i opłata rankingowa:
• Grupa A – 80 zł
• Grupa B – 60 zł
• Grupa C – 60 zł
• Grupa D – 50 zł

XIII. Nagrody:
• Nagrody pieniężne dla 20% uczestników grupy A
 za I miejsce 750 zł; wysokość pozostałe nagród zostanie podana po 2. rundzie
• Nagrody rzeczowe za miejsca I-VI w grupach B, C i D – za I miejsca tablety
• Puchary, medale i dyplomy za miejsca I-III we wszystkich grupach
• Nagroda specjalna za najlepszy wynik juniora i juniorki z klubu Sokółki
• Nagroda specjalna dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju
• Dyplomy udziału dla wszystkich zawodników

XIV. Zakwaterowanie i wyżywienie:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Wypoczynkowy "Nad Zalewem"
Sokółka, ul. Wodna 20, tel. 513 131 975; 85 711 25 67
• Noclegi Nad Karmazynem
Sokółka ul. Mała 1A; tel. kom. 504 495 164
• Sigma Sala Weselna i Hotel
Sokółka, ul. 1-go Maja13, tel. 668 448 552
• Verde" Sp. j.
Sokółka, ul. Białostocka 200, tel. 85 711 01 45
• Zajazd Bakunówka
Sokółka, ul. Mickiewicza 2, tel. 85 711 27 93
Szczegóły dotyczące noclegów i kontakt bezpośredni na stronie: http://meteor.turystyka.pl/noclegi,uslugi-noclegowe,sokolka,60.html
Zamówienia zakwaterowania w hotelu OSiR nad Zalewem Sokólskim należy przesyłać na adres ziukjb@wp.pl w terminie do 20 czerwca 2015 r.
Rezerwacja pokoi wg zgłoszeń do wyczerpania miejsc (20 miejsc). Koszt 30 zł za nocleg od osoby (jest to najtańszy nocleg w Sokółce).
Pozostałe rezerwacje: proszę kontaktować się bezpośrednio z hotelem.

XV. Imprezy towarzyszące:
• Wycieczka na największą w Europie plantację Borówki Amerykańskiej. W programie: zwiedzanie plantacji, ognisko i inne atrakcje
XVI. Sprawy różne:
• W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
• Turnieje A i B zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
• W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie możliwość łączenia grup i zmian w wysokości nagród.
• Zapis przebiegu partii obowiązuje zawodników urodzonych w 2007 roku i starszych.
• Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
• Zawodnicy ubezpieczają się we zakresie własnym; opiekę nad niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie klubowi zawodnika.
• Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
• Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
• Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
Organizatorzy: /…/ Józef Bochenko, /.../ Leszek Zega

Zrealizowano przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021