Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XVI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA BISKUPCA

I. ORGANIZATORZY
 Sekcja Szachowa BDK Biskupiec
 Biskupiecki Dom Kultury
 Urząd Miasta i Gminy Biskupiec
 Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia LZS w Biskupcu
 Biskupiecka Federacja Sportu

II. CEL TURNIEJU
- popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców regionu Warmii i Mazur, a także wszystkich zainteresowanych szachistów z kraju i zagranicy,
- konfrontacja szachistów w atmosferze zmagań fair-play oraz integracja braci szachowej,
- rekreacja oraz poznanie walorów turystycznych Biskupca i okolic, promocja miasta,
- umożliwienie wejścia na listę rankingową FIDE w szachach szybkich.

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w Niedzielę 26 lipca 2015r. w Biskupieckim Domu Kultury, ul. Matejki 5.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
System szwajcarski na dystansie 9 rund, prowadzony programem ChessArbiter.
Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
Tempo gry: 15 min. na partię dla zawodnika.
TURNIEJ ZGŁOSZONY DO OCENY RANKINGOWEJ FIDE DLA SZACHÓW SZYBKICH.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia poprzez serwis turniejowy ChessArbiter lub pocztą elektroniczną na adres ori49@wp.pl do dnia 24.07.2015r. oraz opłacą w dniu turnieju wpisowe w wysokości:
 Seniorzy – 25 zł
 Weterani (ur. 1955 i starsi) – 20 zł
 Mieszkańcy Gminy Biskupiec, SSz BDK Biskupiec, kobiety, młodzież do lat 18 – 15 zł
Grupa zawodników z jednego klubu licząca minimum 5 osób – 5 zł zniżki dla każdego zawodnika (pod warunkiem zgłoszenia udziału w terminie do 24.07.2015r).

VI. NAGRODY
I miejsce – 400 zł Najlepsza kobieta – 50 zł
II miejsce – 300 zł Najlepszy junior do 18 lat – 50 zł
III miejsce – 250 zł Najlepszy młodzik do 14 lat – 50 zł
IV miejsce – 200 zł Najlepszy senior powyżej 60 lat – 50 zł
V miejsce – 170 zł Najlepszy zawodnik z Gminy Biskupiec – 50 zł
VI miejsce – 130 zł Najlepszy zawodnik o rankingu PZSzach do 2000 – 50 zł
VII miejsce – 100 zł Najlepszy zawodnik o rankingu PZSzach do 1800 – 50 zł
VIII miejsce – 90 zł Najlepszy zawodnik o rankingu PZSzach do 1600 – 50 zł
IX miejsce – 80 zł Najlepszy zawodnik o rankingu FIDE do 1900 – 50 zł
X miejsce – 70 zł Najlepszy zawodnik o rankingu FIDE do 1700 – 50 zł
XI miejsce – 60 zł Najlepszy zawodnik o rankingu FIDE do 1500 – 50 zł
XII miejsce – 50 zł Nagroda losowana – 50 zł

REPREZENTANCI SEKCJI SZACHOWEJ BDK BISKUPIEC:
I miejsce – 150 zł + Puchar Dyrektora Biskupieckiego Domu Kultury, II miejsce – 100 zł, III miejsce – 50 zł.

VII. PROGRAM TURNIEJU
09.00-10.00 – potwierdzenie udziału 13.10 – V runda
10.15 – otwarcie turnieju 13.50 – VI runda
10.30 – I runda 14.30 – VII runda
11.10 – II runda 15.10 – VIII runda
11.50 – III runda 15.50 – IX runda
12.30 – IV runda 16.30 – zakończenie turnieju

VIII. SPRAWY RÓŻNE
a. UWAGA! Można otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej),
b. Wszystkie nagrody zostaną przyznane bez względu na ilość uprawnionych zawodników w danej kategorii,
c. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru PESEL lub NIP (pod rygorem nie wypłacenia nagrody),
d. Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatora,
e. Sprzęt do gry zapewnia organizator,
f. Organizator zapewnia drobny poczęstunek, serwis kawowy oraz napoje,
g. Kontakt, zgłoszenia: Paweł Orłowski tel. 665-654-949, e-mail: ori49@wp.pl

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH

ZAPRASZAMY DO GRY ORGANIZATORZY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021