Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


51 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina
pod Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego

Polanica Zdrój 21-30.08.2015 r.

Komunikat nr 1

Organizator: Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3,
biuro@dzszach.pl ; www.dzszach.pl

Grupy turniejowe:
OPEN A – turniej arcymistrzowski
OPEN B – turniej z rankingiem FIDE powyżej 1700.
OPEN C – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
OPEN D – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 i bez rankingu FIDE
OPEN E – turniej dla dzieci do lat 14
OPEN F – turniej dla dzieci do lat 10
OPEN G – turniej dla osób bez kategorii szachowej

System rozgrywek:
OPEN A – turniej arcymistrzowski, 9 rund, tempo gry 90 min / 40 pos. + 30 min + 30 s/pos.
OPEN B, C, D, E, F, G – system szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 90 min + 30 s/pos.
OPEN A,B,C,D,E,F zostaną zgłoszone do rankingu FIDE.

Miejsce rozgrywek:
Teatr Zdrojowy, Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2
Biuro zawodów będzie czynne 21.08.2015 od godz. 12:00 w Teatrze Zdrojowym
Strona Festiwalu: www.rubinstein.polanica.pl

Terminarz rozgrywek:
21.08.2015 odprawa techniczna godz. 20:30
22-30.08.2015, 9:30 rundy I-IX grupy D, E, F, 15:00 rundy I-IX grupy A, B, C
30.08.2015 14:00 zakończenie grup D, E, F, 20:00 zakończenie grup A, B, C

Wpisowe:
OPEN B
ranking FIDE 1700-1799 – 160 PLN
ranking FIDE 1800-1899 – 150 PLN
ranking FIDE 1900-1999 – 140 PLN
ranking FIDE od 2000 – 130 PLN
OPEN C – 100 PLN, zawodnicy urodzeni przed 1936 r. zwolnieni z wpisowego
OPEN D (ranking FIDE do 2000) – 120 PLN
OPEN E, F – 60 PLN
OPEN G – 40 PLN
Wpisowe zawiera opłatę rankingową PZSzach.

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego
Zawodnicy KS Polanica-Zdrój są zwolnieni z wpisowego

Wpisowe można wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego:
Meritum Bank, nr 20 1300 0000 2076 7154 4490 0002 do dnia 19.08.2015 r.Kontakty, Zgłoszenia:

• e-mail: polanica@dzszach.pl
• online formularz na serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.polanica.pl lub http://chessarbiter.com/turnieje.php
• Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3, email: biuro@dzszach.pl
• Tel: + 48 71 757 58 97

Nagrody:
OPEN B - 1. - 4000 PLN
OPEN C - 1. - 1500 PLN
OPEN D - 1. - 2500 PLN
OPEN E, F, G - nagrody rzeczowe
w każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.

Postanowienia końcowe:
We wszystkich grupach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 min.
We wszystkich grupach obowiązuje zakaz przyjmowania propozycji remisowych przed 30 pos. bez zgody sędziego.
Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Podczas festiwalu odbędą imprezy towarzyszące: turniej szachów szybkich, błyskawicznych, imprezy kulturalne i turystyczne.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.51th International Akiba Rubinstein Chess Festival
Polanica Zdrój (Poland, Lower Silesia) 21-30.08.2015 r.

Organizer: Lower Silesia Chess Association, Poland, Wroclaw ul. Borowska 1-3,

Venue: Theater „Zdrojowy”, Citi Polanica-Zdroj, Parkowa Street 2 (Poland, Lower Silesia)
Tournament office will be open 21.08.2015 from 12:00
Web: www.rubinstein.polanica.pl


Tournament group:
OPEN A – round-robin GM tournament
OPEN B – open tournament for players with ELO >1700
OPEN C – open tournament for seniors (men born in 1955 and older, women born in 1965 and older)
OPEN D – open tournament for players with ELO smaller than 1700 and for the player without ELO
OPEN E – tournament for children under 14 years old
OPEN F – tournament for children under 10 years old
OPEN G – tournament for beginners without any ranking

Rate of play:
OPEN A – 9 round, 90 min/40 + 30 min + 30 s/move
OPEN B, C, D, E, F, G – swiss system, 9 rounds, 90 min + 30 s/move
OPEN A,B,C,D,E,F - rating tournament with rating for ELO FIDE

Time schedule:
21.08.2015 technical meeting at 20:30
21-30.08.2015, 9:30 1st-9th rounds in group D, E, F, 15:00 1st – 9th round in group A, B, C
30.08.2015 at 14:00 closing ceremony group D, E, F, at 20:00 closing ceremony group A, B, C

Entry Fee:
OPEN B
ELO FIDE 1700-1799 – 160 PLN
ELO FIDE 1800-1899 – 150 PLN
ELO FIDE 1900-1999 – 140 PLN
ELO FIDE over 2000 – 130 PLN
OPEN C – 100 PLN, players over 80 years of age without fee
OPEN D (ELO FIDE under 2000) – 120 PLN
OPEN E, F – 60 PLN
OPEN G – 40 PLN

GM, IM, WGM, WIM – 0 PLN

Bank Meritum ICB SA
Chlopska 53, 80-350 Gdansk, Poland
Account (IBAN of Meritum Bank): PL 20 1300 0000 2076 7154 4490 0002
SWIFT code of Meritum Bank: BWEUPLPWXXXContact, registration:
• e-mail: polanica@dzszach.pl
• application form: www.rubinstein.polanica.pl or http://chessarbiter.com/turnieje.php
• Dolnośląski Związek Szachowy (Lower Silesia Chess Association), 50-529 Wrocław
ul. Borowska 1-3, email: biuro@dzszach.pl
• phone: +48.717575897

Prizes:
OPEN B – 1st place - 4000 PLN
OPEN C – 1st place - 1500 PLN
OPEN D – 1st place - 2500 PLN
OPEN E, F, G – material prizes
In each group minimum 10% players will be awarded.

Accommodation:
Please contact with us, we can help to book accommodation

Others:
Application to 19.08.2015.
Delay for round is possible – 30 min.
Players may only agree to a draw after the 30th move has been made by black.
Organizer can change an announcement.
All foreign players must have an assigned FIDE identification number (abbreviation FIDE ID or FID) at the time of the submission of the application form. If they do not have it, they have to apply their national chess federation for it.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021