Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny

4 Pory Roku - Lato z Szachami - Młode Talenty i Juniorzy

12.09.2015 r.I. ORGANIZATORZY

Klub Szachowy Gryf Szczecin

Dom Kultury SM "Wspólny Dom"II. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki odbędą się w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie w sobotę, 12. września 2015 r.III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:

Młode Talenty - dla dzieci do lat 12 posiadających maksymalnie IV kategorię szachową lub ranking do 1400 (kryteria te obowiązują tylko w momencie przystąpienia do rozgrywek). Dzieci do lat 8 bez ograniczeń rankingowych;

Juniorzy - dla juniorów do lat 18 bez ograniczeń rankingowych;

Grupa Juniorzy zgłoszona do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund.

Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter, tempo gry: zegary elektroniczne 13min+2s.IV. ZGŁOSZENIA

Aby uniknąć opóźnień, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza i punktualne przybycie na salę gry.

Liczba uczestników ograniczona do 100 osób.

Zgłoszenia online (preferowana forma):

Młode Talenty http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_614/

Juniorzy http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_613/

w przypadku problemów z działaniem strony można zgłosić się przez e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub przez SMS pod nr 663-233-532 zawierający grupę/imię i nazwisko/rok urodzenia/kategorię/klub lub miasto. Osoby posiadające aktualne dane w Centralnym Rejestrze PZSzach mogą wpisać samo imię i nazwisko oraz nr ID-CR

zgłoszenia dodatkowe w dniu zawodów w godz. 9.15 – 9.45 możliwe tylko w przypadku wolnych miejscV. WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłacenie wpisowego w gotówce w wysokości 15,00 zł bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9-15 - 9.45.

Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2015 r. - 5 zł zniżki.VI. NAGRODY

Młode Talenty

I m-ce Puchar + medal + nagroda rzeczowa;

Miejsca II-III - medale + nagrody rzeczowe;

Miejsca I, II, III dziewcząt: medale i nagrody rzeczowe;

Miejsca I, II, III dzieci do lat 8: medale i nagrody rzeczowe;

Dyplomy i słodycze dla wszystkich dzieci.

Turniej Juniorów

I m-ce - Puchar + medal + nagroda finansowa 100 zł;

II m-ce - medal + nagroda finansowa 70 zł;

III m-ce - medal + nagroda finansowa 50 zł;

Najlepsi: junior do lat 14, juniorka do lat 14 - pamiątkowy medal + literatura szachowa

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku

przepadają na rzecz organizatora.VII. UWAGI KOŃCOWE

Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie

https://drive.google.com/file/d/0B1YC-Hyq-vM2ei0zNTQ3QU5WZHM/

Regulamin cyklu stanowi nieodłączną część komunikatu organizacyjnego.


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021