Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


4 Pory Roku - Wiosna z Szachami OPEN 12.04.2015 r.I. ORGANIZATORZY

Klub Szachowy Gryf Szczecin

Dom Kultury SM „Wspólny Dom”II. MECENAT

Lesław Siemaszko - fundator nagród finansowych w turniejachIII. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki odbędą się w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie w niedzielę, 12. kwietnia 2015 r,IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej jest otwarty. Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund.

Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter, tempo gry: zegary elektroniczne 13min+2s.

Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.V. ZGŁOSZENIA

Aby uniknąć opóźnień, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza i punktualne przybycie na salę gry.

Liczba uczestników ograniczona do 100 osób.

Zgłoszenia online (preferowana forma): http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_604/

w przypadku problemów z działaniem strony można zgłosić się przez e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub przez SMS pod nr 663-233-532 zawierający grupę/imię i nazwisko/rok urodzenia/kategorię/klub lub miasto. Osoby posiadające aktualne dane w Centralnym Rejestrze PZSzach mogą wpisać samo imię i nazwisko oraz nr ID-CR

zgłoszenia dodatkowe w dniu zawodów w godz. 9.15 – 9.45 możliwe tylko w przypadku wolnych miejscVI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłacenie wpisowego w gotówce bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9-15 - 9.45:

Wpisowe:

25,00 zł - wszyscy uczestnicy w wieku od 18 do 65 lat,

20,00 zł - zawodnicy urodzeni w 1949 i starsi, juniorzy do lat 18,

Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2015 r. - 5 zł zniżki.

Zgłoszenia na sali gry skutkują wzrostem wpisowego o 5 zł. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa i nie opłacą wpisowego do godz. 9.45 zostaną dopuszczone do turnieju od II rundy.

VII. NAGRODY

Nagrody główne

I - 700,00 zł + puchar VI - 100,00 zł

II - 600,00 zł VII - 80,00 zł

III - 500,00 zł VIII - 70,00 zł

IV - 300,00 zł IX - 50,00 zł

V - 200,00 zł X - 40,00 zł

Nagrody w grupach rankingowych PZSzach (nie są łączone)

1000 – 1400 40,00 zł 1000 – 1600 40,00 zł

1000 – 1800 40,00 zł 1000 – 2000 40,00 zł

Nagrody specjalne (mogą być łączone)

Najlepszy zawodnik KSz Gryf Szczecin 100,00 zł

Najlepsza zawodniczka KSz Gryf Szczecin 100,00 zł

Wśród nienagrodzonych uczestników zostaną rozlosowane 3 kupony uprawniające do nieodpłatnego udziału w turnieju Lato z Szachami.

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku

przepadają na rzecz organizatora.VIII. UWAGI KOŃCOWE

Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie

https://drive.google.com/file/d/0B1YC-Hyq-vM2ei0zNTQ3QU5WZHM/

Regulamin cyklu stanowi nieodłączną część komunikatu organizacyjnego.

Dodatkowych informacji udziela Robert Jacek nr tel. 666-247-147


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021