Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW SZACHOWYCH
VII edycja Memoriału Im. Stanisława Sobolewskiego
– informacje na www.konikowski.net w dziale listy oraz wydarzenia 2008 rok.

I. CEL:
• Popularyzacja i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
• Gra w szachy to ENERGIA i SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY:
• Burmistrz Strzelina i Ziębic

IV. PATRONAT MEDIALNY:
• Portal internetowy Mój Strzelin

V. ORGANIZATORZY:
• Dyrektor OSiR w Strzelinie
• Burmistrz Strzelina

VI. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
• Tauron S.A. – główny sponsor
• Burmistrz Strzelina i Ziębic
• Dyrektor OSiR w Strzelinie
• JWJ Komputer, PHU „Korba” Strzelin, PPHU „Krys” Strzelin, Milenium, Kleks

VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
• Andrzej Sobolewski – sobol@post.pl
• Sędzia Główny – IA Aleksander Sokólski
• Sędzia rundowy- IA Czesław Szmigielski

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
• Sala Gimnazjum Nr 2 Strzelinie
• Termin – sobota 26 września 2015 r. rozpoczęcie godz. 9.30 zapisy do godz. 9.45

IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:
Przyjazd uczestników sobota – 26-09-2015
OTWARCIE ZAWODÓW godz. 9.20–9.34
I runda – godz. 9.35-10.05
II runda – godz. 10.10-10.45
III runda –godz. 10.50-11.20
IV runda – godz. 11.25-11.50
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 11.55-12.15
V runda – godz. 12.15-12.45
VI runda – godz. 12.50-13.20
VII runda – godz.13.25-13.55
ZAKOŃCZNIE godz. 14.10

X. SYSTEM ROZGRYWEK:
• Szwajcarski na dystansie 7 rund.
• W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w grupach : mężczyźni, kobiety i juniorzy

XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
• Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2006 roku.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
• W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i umiejętności i opłaci wpisowe:
• Zgłoszenia do turnieju do dnia 20 września 2015 na biuro@osir-strzelin.pl
• wpłata wpisowego na konto - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie ul. Okrzei 14 - Bank GBS w Strzelinie nr konta 96 9588 0004 1717 2000 0030
z dopiskiem ” VII memoriał Strzelin”
Zwolnieni z wpisowego GM, IM
• Dorośli - 30 złotych – w dniu zawodów 35 złotych
• Dzieci i młodzież szkolna do 16 roku – 5 złotych

XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
• W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce 750 zł, II miejsce - 500 zł, III miejsce -300 zł
• W klasyfikacji kobiet : I miejsce 250 zł, II miejsce - 150 zł, III miejsce -100 zł
- nagrody rzeczowe w klasyfikacji juniorów , dyplomy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, - puchary za czołowe miejsce we wszystkich kategoriach,

XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE
- Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021