Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXV Memoriał Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka

REGULAMIN

I. Turniej pod patronatem Burmistrza Choszczna mgr Roberta Adamczyka.

I a. Cel rozgrywek:
n Propagowanie królewskiej gry w regionie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
n Uczczenie pamięci dwóch choszczeńskich szachistów.
n Uzyskanie lub podwyższenie przez uczestników indywidualnych rankingów FIDE.

II. Organizatorzy:
n UKSz SKOCZEK Choszczno.
n Choszczeński Dom Kultury.

II a. Sponsorzy
n Urząd Miasta Choszczno.
n Starostwo Powiatowe w Choszcznie.
n Centrum Rekreacyjno-Sportowe Choszczno.

III. Termin i miejsce rozgrywek:
n Memoriał zostanie rozegrany w dniach 3-4 października 2015 r. w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.
n Rejestracja zawodników, potwierdzanie obecności 3 października od 8:45 do 9:30.
n Runda pierwsza rozpocznie się o godzinie 10:00.
n Początek 4 października (7 runda) o godzinie 10:00.
n Zakończenie planowane jest 4 października na godzinę 15:40.

IV. Uczestnictwo i wpisowe:
n Obowiązuje wpisowe płatne gotówką na sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju :
a) seniorzy: 25 zł,
b) juniorzy do lat 18-tu (1997 i młodsi) oraz seniorzy pow lat 60.(rok 1955 i wcześniej): 20 zł.
c) członkowie UKSz SKOCZEK Choszczno: 20 zł.
n Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjną FIDE.
n Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:
a) za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro,
b) drogą elektroniczną: skoczek_choszczno@wp.pl

Zgłoszenia dokonywane w powyższy sposób przyjmowane są do dnia 2 października do godziny 15.00. Po tym terminie chętne osoby mogą wziąć udział pod warunkiem wolnego miejsca i zapłacenia wpisowego powiększonego o 10 zł (niezależnie od statusu: junior czy senior).
n Liczba miejsc ograniczona do 70 osób.

V. System rozgrywek i tempo gry:
n System szwajcarski, 11 rund, kojarzenie komputerowe.
n Tempo gry: 15’+10’’ sekund za każde posunięcie
n Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

VI. Punktacja i ocena wyników:
n Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt, a za przegraną 0 pkt.
O kolejności miejsc decyduje kolejno:
n liczba zdobytych punktów,
n średni Buchholz,
n pełny Buchholz,
n progres,
n ranking uzyskany (Ruz)

VII. Sprawy sędziowskie:
n Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
n Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
n Dopuszcza się posiadanie wyłączonego urządzenia elektronicznego.
n Osoby pod wpływem alkoholu będą usuwane z turnieju.
n Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

VIII. Nagrody:
n Trzech najlepszych zawodników w kategorii OPEN otrzyma puchary.
n Sześciu najlepszych zawodników otrzyma nagrody pieniężne.
n Nagrody rzeczowe w klasyfikacji OPEN za miejsca VII-XV.
n Najlepszy junior otrzyma puchar.
n Trzech najlepszych juniorów otrzyma nagrody rzeczowe.
n Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej juniorki.
n Nagroda dla najstarszego zawodnika.
n Nagroda dla seniora pow. 60 lat.
n Nagroda dla najlepszego zawodnika z Choszczna.

Nagrody nie będą dublowane!
n Wysokość nagród finansowych zostanie podana najpóźniej przed rozpoczęciem czwartej rundy.
n Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez zawodnika podczas ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku jest wręczana następnemu w kolejności zawodnikowi.

IX. Wyżywienie
n Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

X. Uwagi końcowe.
n Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, zdjęcia, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
n Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
n Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
n Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
n Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
n Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
n Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.


Sędzia główny KOMITET ORGANIZACYJNY
(-) Paweł Partyka ZARZĄD UKSZ SKOCZEK CHOSZCZNO

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021