Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 8 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikatKomunikat Organizacyjny


Turniej Szachowy - Zamkowa Sowa


=== Rybokarty 2015 ===


 


Cel: popularyzacja gry w szachy i integracja środowiska szachowego.


Organizator: UKS „Szach” Gryfice.


Termin i miejsce zawodów: 17 października (sobota) 2015 r., godz. 10.00, Zamek Ptaszynka w Rybokartach.Organizatorzy zapewniają dowóz z Gryfic na miejsce gry.


Uczestnictwo: w turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, pod warunkiem zgłoszenia się w terminie i  uiszczenia wpisowego w wysokości 15 zł. Dla młodzieży uczącej się i dzieci  wpisowe wynosi 10 zł.


Zgłoszenie: e-mail: panax@poczta.onet.pl, http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4786/ lub osobiście na 0,5 godz. przed rozpoczęciem turnieju.


System rozgrywek: turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim, tempo 13’+3’’, 9 rund.


W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE, z uzupełnieniami:


- dopuszcza sie spóźnienie  na rundę do 5 minut,


- zadzwonienie telefonu komórkowego spowoduje zwrócenie uwagi; ponowne zadzwonienie telefonu oznacza przegraną, a trzecie - wycofanie zawodnika z turnieju,


Sędzia: Kazimierz Łaszewski


Ocena wyników: klasyfikacja końcowa ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów;1 pkt. za wygraną partię, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną. W przypadku ich równej ilości wg następujących, kolejno stosowane: wartościowanie pełne Buchholza, wartościowanie średnie Buchholza, progress, ilość zwycięstw, wynik bezpośredniej partii


Nagrody:


Nagrody pieniężne: I miejsce - 100 zł, II - 80 zł, III - 50 zł.


Puchary: I-III „open”, najlepsza szachistka, najlepszy junior do lat 12, najlepszy junior do lat 18, najlepszy senior. 


Nagrody rzeczowe: miejsca od 4 - 10. Upominki lub słodycze dla wszystkich dzieci.


Postanowienia końcowe:


- zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju.


- uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,


- organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju,


- ostateczna interpretacja regulaminu i możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian przysługuje wyłącznie organizatorom,


- w sprawach nie objętych niniejszym komunikatem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów.


 Kazimierz Łaszewski


 


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022