Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 4 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA

W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

Komunikat organizacyjny1.Cel turnieju: wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w szachach błyskawicznych, popularyzacja szachów w rejonie Wałbrzycha i na Dolnym Śląsku.

2.Organizator: Paweł Kowalczyk (667-096-960), Urząd Miasta Szczawno-Zdrój, DZSzach

3.Patronat honorowy Burmistrza Miasta Szczawna-Zdrój Marka Fedoruka

4.Uprawnieni do gry: Mieszkańcy Dolnego Śląska lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

5.Termin i miejsce: 17 października 2015 roku,
Dom Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju ul. Kolejowa 14

6.System rozgrywek, tempo gry: powyżej 40 zawodników ‐ system szwajcarski

na dystansie 15 rund; tempo gry – 3 minuty + 2 sekundy/pos. dla zawodnika

W przypadku mniejszej ilości uczestników o systemie rozgrywek zadecyduje
sędzia główny.

7.Zgłoszenia i wpisowe: mailowo na adres sędziego głównego – Michała Dzikowskiego: michal.dzikowski@tlen.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.chessarbiter.com.

Wpisowe wraz z opłatą rankingową FIDE wynosi 22,5 zł, juniorzy do lat 18 – 12,5 zł.
Wpisowe płatne na miejscu w dniu zawodów.
Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach błyskawicznych.

GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

8.Nagrody:

Główne:
I – 500 PLN
II – 350 PLN
III – 250 PLN
IV – 200 PLN
V – 150 PLN
VI – 100 PLN
VII – 80 PLN
VIII – 60 PLN
IX – X – 50 PLN

Kobiety: I - 100 PLN, II – 70 PLN

Juniorzy do lat 18: I - 100 PLN, II – 70 PLN

Seniorzy powyżej 60 lat (urodzeni w 1955 i później): I - 100 PLN, II – 70 PLN

Najlepszy zawodnik z rankingiem do 2000 ELO: 100 PLN

Najlepszy zawodnik z rankingiem do 1700 ELO: 100 PLN

9.Orientacyjny program zawodów:
9.00 - 9.30 – potwierdzenie udziału, opłacanie wpisowego
9.45 – otwarcie turnieju
10.00 – 15.00 – rundy I-XV
15.30 - zakończenie turnieju

10. Uwagi końcowe: Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE. Na miejscu będzie się znajdować drobny poczęstunek.
Liczba miejsc ograniczona do 80.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022