Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Klasyfikacyjny Turniej Szachów Klasycznych w MOK Głogów

I. Cel:
- uzyskanie wyższych kategorii szachowych (do drugiej włącznie),
- popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

II. Organizator:
- Stowarzyszenie Sportowe MOK Budoprojekt Głogów
 
III. Termin i miejsce:7 listopada 2015 r. (sobota) i 8 listopada 2015 r (niedziela) Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Pl. Konstytucji 3 Maja 2

IV. Terminarz:
7.11.2015 r.
8.20-8.50 potwierdzenie udziału, wpłata wpisowego, w przypadku wolnych miejsc dopisanie nowych zawodników.
8.50 odprawa techniczna, otwarcie,
9.00 - 17.00 rundy 1 - 4.
8.11.2015 r.
9.00 - 15.00 rundy 5 - 7,
15.15 uroczyste zakończenie turnieju Kolejne rundy rozpoczynać się będą tuż po zakończeniu rundy poprzedniej. W związku z powyższym zakończenie może rozpocząć się wcześniej.
 
V. System i tempo gry:
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z obowiązkiem prowadzenia zapisu.
Tempo gry P-60’ (60 minut na całą partię dla każdego zawodnika)
Dopuszczalne spóźnienie na rundę - pół godziny od jej rozpoczęcia.

VI. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia na adres: piotrzahorski@wp.pl, przez stronę http://www.chessarbiter.com lub osobiście ( przypadku wolnych miejsc) w dniu rozgrywek do godz. 8.50 w Sali Konferencyjnej MOK w Głogowie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu, szkoły lub miasto.
Wpisowe: dla seniorów wynosi 30 zł, a dla juniorów do 18 lat - 20 zł,
Powyższa kwota zawiera opłatę klasyfikacyjną.

VII. Sędziowanie:
Sędzia : Piotr Zahorski - sędzia klasy III

IX. Kolejność miejsc:
O kolejności miejsc w turnieju decyduje suma zdobytych punktów,
a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- liczba zwycięstw
- losowanie

X. Nagrody w turnieju:
Uzyskanie wyższej kategorii szachowej.
Zwycięzcy i najlepsza zawodniczka otrzymują nagrody pieniężne.
Pierwsza - 250.00 zł, druga - 150.00 zł, trzecia - 100.00 zł, czwarta - 50.00 zł, piąta - 30.00 zł,szósta 20.00 zł i najlepsza kobieta 50.00 zł. oraz najlepszy zawodnik powyżej 50 lat – 50 zł.
Wysokość nagród finansowych zostanie zachowana pod warunkiem udziału minimum 30 zawodników.
Juniorzy do lat 10, do lat 14 i do lat 18 otrzymają nagrody rzeczowe i upominki.

XI. Ustalenia końcowe:
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Organizator zezwala na wniesienie na salę gry wyłączonych telefonów komórkowych Organizator zapewnia sprzęt dla pierwszych 50 zawodników.Decyduje kolejność zgłoszeń. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021