Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXXI Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych

Wrocław, 7-8 listopada 2015 roku

1. Organizator
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego
Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Szachowego

2. Przyjazdy uczestników
- Piątek, 6 listopada 2015 w godzinach wieczornych lub
- Sobota, 7 listopada 2015 w godzinach przedpołudniowych

3. Uczestnictwo
W Konferencji, na prawach delegatów, mogą uczestniczyć wszyscy sę-dziowie klas: pierwszej, państwowej, FA i IA, pod warunkiem posiada-nia licencji sędziowskiej klasy centralnej oraz uregulowania opłaty sę-dziowskiej za rok 2015.

4. Zgłoszenia i płatność
Zgłoszenia na Konferencję z podaniem terminów rezerwacji noclegu i wyżywienia przyjmuje
Aleksander Sokólski, e-mail: asokolski@gmail.com tel: 883976476

Termin zgłoszeń: 18. października 2015

5. Miejsce obrad
Klub Szachowy Polonia Wrocław
Wita Stwosza 37, Wrocław
https://goo.gl/maps/UqvQB5v6xr32

6. Zakwaterowanie
Hotel Polonia***
ul. J. Piłsudskiego 66
odległość od miejsca obrad 1,2 km - bardzo dobry dojazd tramwajem

Koszty zakwaterowania:
Pokój jednoosobowy 149zł / doba
Pokój dwuosobowy 169zł / doba
Cena obejmuje nocleg ze śniadaniem

7. Wyżywienie
Proponujemy wyżywienie w Restauracji ITINERIS, bezpośred-nio przy Klubie Szachowy Polonia Wrocław w cenie:
obiad – 25zł
kolacja – 20zł

8. Terminarz
Sobota, 7 listopada 2015
Zebranie Kolegium Sędziów – przed południem, godzina do ustalenia

Godz. 15:00-19:00
Sprawozdania, wykłady i dyskusja. Problemy związane z sędziowaniem zawodów młodzieżowych i szkolnych, współpraca z rodzicami i opiekunami podczas zawodów.
Informacje z Kongresu FIDE w Abu Dhabi, zmiany Przepisów FIDE oraz regulaminów rankingowych i nadawania tytułów FIDE.
Godz. 19:00
Kolacja.
Godz. 20:00
Dyskusja, spotkanie nieoficjalne, kuluarowe rozmowy.

Niedziela, 8 listopada 2015
Godz. 9:00 – 13:30
Konferencja wykłady c.d. i obrady.
Seminaria FA i IA. Programy ChessArbiter Pro i SwissManager.
Rejestracja turniejów. Sprawozdawczość, raporty turniejowe.
Regulamin klasyfikacyjny
Godz. 14:00
Zakończenie konferencji i obiad.

9. Porządek obrad Konferencji
1. Otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
2. Wybór prowadzących obrad i protokolantów.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie komisji: mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Informacja na temat działalności Kolegium.
6. Sprawozdanie komisji mandatowej.
7. Warsztaty szkoleniowe sędziów
- sędziowanie zawodów młodzieżowych i szkolnych
- istotne zmiany w przepisach turniejowych FIDE
- zmiany w przepisach rankingowych i tytułów międzynarodowych
- nowości w zakresie programów kojarzenia par
- nowości w zakresie sprawozdawczości w kraju i do FIDE
- seminaria sędziowskie dla FA i IA organizowane przez FIDE
8. Ustalenie terminów kolejnego centralnego kursu sędziowskiego, seminarium arbitrów FIDE oraz kolejnej Konferencji.
9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwał.
11. Zakończenie Konferencji.


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021