Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich
Legnica, 21 listopada 2015 r.

1. Cel imprezy:
wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, popularyzacja szachów w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

2. Organizator:
KSz Miedź Legnica, Urząd Miasta Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy.

3. Uprawnieni do gry:
Mieszkańcy Dolnego Śląska lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

4. Termin i miejsce:
21 listopada 2015 r.
LETIA BUSINNESS CENTER LEGNICA UL.RYCERSKA 24

5. System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski 9 rund, tempo gry – 10 min + 5 sek/pos. dla zawodnika. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.

6. Zgłoszenia i wpisowe:
Na adres sędziego głównego rafal@siwik.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.chessarbiter.com do dnia 20 listopada 2015 r. godz. 22:00

Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 9.00 do 9.45.
I – runda rozpoczyna się o godz. 10.00.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

7. Wpisowe:
22,5 zł (2,5 opłata do PZSzach). Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

8. Nagrody:
Wysokość nagród za zajęcie miejsc w poszczególnych kategoriach w PLN
a) główne:
I m. – 600, II m. – 400, III m. – 300, IV m. – 200, V m. – 150, VI m. – 100, VII – 80, VIII-X – 50.
b) kobiety:
I m. – 150, II m. – 100, III m. – 50 przy udziale minimum 6 zawodniczek.
c) zawodnicy o rankingu 1700 do 2150 FIDE
I m. – 100 II m – 70 zł III m – 50 zł
d) zawodnicy o rankingu do 1699 FIDE
I m. – 100 II m – 70 III m – 50
e) zawodnicy bez rankingu FIDE
I m. – 100 II m – 70 III m – 50 - przy udziale minimum 6 zawodników.
f) Seniorzy od 60 roku życia (rok ur. 1954 i starsi)
I m. – III m - nagrody rzeczowe i dyplomy
Zawodnik ma prawo do jednej nagrody.

9. Inne
Liczba miejsc ograniczona do 100 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora.
W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE.
Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021