Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. TERMIN I MIEJSCE
Dom Kultury „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie
Sobota, 21. listopada 2015 r. godz. 10.00

III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:
Młode Talenty - dla dzieci do lat 12 posiadających maksymalnie IV kategorię szachową lub ranking do 1400 PZSzach (kryteria te obowiązują tylko w momencie przystąpienia do rozgrywek 4 Pory Roku 2015). Dzieci do lat 8 bez ograniczeń rankingowych;
Juniorzy - dla juniorów do lat 18 bez ograniczeń rankingowych;
Grupa Juniorzy zgłoszona do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter, tempo gry: 13min+2s (13 minut + 2 sekundy za każde wykonane posunięcie od początku partii).
Liczba uczestników ograniczona do 100 osób.

IV. ZGŁOSZENIA
Aby uniknąć opóźnień, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza i punktualne przybycie na salę gry.
Zgłoszenia online do 20.11.2015 (preferowana forma):
Młode Talenty http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_616/
Juniorzy http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_615/
W przypadku problemów z działaniem strony można zgłosić się przez e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub przez SMS pod nr 663-233-532 zawierający grupę/imię i nazwisko/rok urodzenia/kategorię/klub lub miasto i w przypadku osób, które nie posiadają numeru FIN (FIDE ID number), a startują w grupie Juniorzy, obowiązkowo adres e-mail (wymogi FIDE). Zawodnicy zagraniczni mogą wystartować w turnieju tylko jeśli mają FIN nadany przez swoją federację szachową.
zgłoszenia dodatkowe w dniu zawodów w godz. 9.15 – 9.45 możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Opłacenie wpisowego w gotówce w wysokości 15,00 zł bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9-15 - 9.45.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2015 r. - 5 zł zniżki.

VI. NAGRODY
Młode Talenty
I m-ce Puchar + medal + nagroda rzeczowa;
Miejsca II-III - medale + nagrody rzeczowe;
Miejsca I, II, III dziewcząt: medale i nagrody rzeczowe;
Miejsca I, II, III dzieci do lat 8: medale i nagrody rzeczowe;
Dyplomy i słodycze dla wszystkich dzieci.
Turniej Juniorów
I m-ce - Puchar + medal + nagroda finansowa 100 zł;
II m-ce - medal + nagroda finansowa 70 zł;
III m-ce - medal + nagroda finansowa 50 zł;
Najlepsi: junior do lat 14, juniorka do lat 14 - pamiątkowy medal + literatura szachowa
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

VII. UWAGI KOŃCOWE
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie
https://drive.google.com/file/d/0B1YC-Hyq-vM2ei0zNTQ3QU5WZHM/
Regulamin cyklu stanowi nieodłączną część komunikatu organizacyjnego.
Dodatkowych informacji udziela Robert Jacek nr tel. 666-247-147

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021