Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. MECENAT
Lesław Siemaszko - fundator nagród finansowych w turniejach

III. TERMIN I MIEJSCE
Dom Kultury „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie
Niedziela, 22. listopada 2015 r. godz. 10.00

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych. Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter, tempo gry: 13min+2s (13 minut + 2 sekundy za każde wykonane posunięcie od początku partii).
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
Liczba uczestników ograniczona do 100 osób.

V. ZGŁOSZENIA
Aby uniknąć opóźnień, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza na stronie chessarbiter.com i punktualne przybycie na salę gry.
Zgłoszenia online do 21.11.2015 (preferowana forma): http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_618/
W przypadku problemów z działaniem strony można zgłosić się przez e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub przez SMS pod nr 663-233-532 zawierający grupę/imię i nazwisko/rok urodzenia/kategorię/klub lub miasto i w przypadku osób, które nie posiadają numeru FIN (FIDE ID number) obowiązkowo adres e-mail (wymogi FIDE). Zawodnicy zagraniczni mogą wystartować w turnieju tylko jeśli mają FIN nadany przez swoją federację szachową.
Zgłoszenia dodatkowe w dniu zawodów w godz. 9.15 – 9.45 możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Opłacenie wpisowego w gotówce bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9-15 - 9.45.
Wpisowe:
25,00 zł - wszyscy uczestnicy w wieku od 18 do 65 lat,
20,00 zł - zawodnicy urodzeni w 1949 i starsi, juniorzy do lat 18,
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2015 r. - 5 zł zniżki.
Zgłoszenia na sali gry skutkują wzrostem wpisowego o 5 zł. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa i nie opłacą wpisowego do godz. 9.45 zostaną dopuszczone do turnieju od II rundy.

VII. NAGRODY
Nagrody główne
I - 700,00 zł + puchar
II - 600,00 zł
III - 500,00 zł
IV - 300,00 zł
V - 200,00 zł
VI - 100,00 zł
VII - 80,00 zł
VIII - 70,00 zł
IX - 50,00 zł
X - 40,00 zł
Nagrody w grupach rankingowych PZSzach (nie są łączone)
1000 – 1400 40,00 zł
1000 – 1600 40,00 zł
1000 – 1800 40,00 zł
1000 – 2000 40,00 zł
Nagrody specjalne (mogą być łączone)
Najlepszy zawodnik KSz Gryf Szczecin 100,00 zł
Najlepsza zawodniczka KSz Gryf Szczecin 100,00 zł
Wśród nienagrodzonych uczestników zostaną rozlosowane 3 kupony uprawniające do nieodpłatnego udziału w turnieju Zima z Szachami 2016.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie
https://drive.google.com/file/d/0B1YC-Hyq-vM2ei0zNTQ3QU5WZHM/
Regulamin cyklu stanowi nieodłączną część komunikatu organizacyjnego.
Dodatkowych informacji udziela Robert Jacek nr tel. 666-247-147

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021